De Kloosterveste Wij geloven in jouw toekomst!

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
De Kloosterveste Wij geloven in jouw toekomst! Door Mind Map: De Kloosterveste Wij geloven in jouw toekomst!

1. By the way, this is a floating topic. To create a floating topic, simply drag it away from the map center.

2. Visie op leerlingen

2.1. Oog voor het individu.

2.1.1. Elke leerling is uniek

2.2. Kansen bieden

2.3. Samenwerken

2.3.1. Leren van elkaar en met elkaar.

2.4. Zelfstandigheid

2.4.1. Vertrouwen geven

2.5. Eigen talent (en)

2.5.1. Geloven in eigen kunnen

2.6. Waarden en normen

2.6.1. Eerlijk zijn

2.6.2. Respect voor elkaar

2.6.3. Afspraken nakomen

3. Visie op lesgeven

3.1. Aandacht voor het individu

3.2. Geloof in ieders talent en toekomst

3.3. Ontwikkeling

3.4. Aandacht voor de groep

3.5. Modern

3.5.1. Gebruik van Ipads.

3.6. Betrokken

3.7. Laagdrempelig

3.8. Passend onderwijs

3.8.1. Maximaal 20 leerlingen per klas

3.9. Vakken op eigen niveau

3.10. Eerste 3 jaar geen cijfers. Inzet is beoordeling

4. Visie op de organisatie

4.1. Open

4.2. Plat

4.3. Samenwerken

4.4. Innovatief

4.5. Duidelijkheid

4.5.1. Ouders inzage in vorderingen, huiswerk, cijfers etc. kind

4.6. Persoonlijk contact

4.7. DIrectie

4.8. Administratie

4.9. TEamleiders

4.10. Ondersteunend

4.10.1. ICT

4.10.2. Onderhoud

4.10.3. Schoonmaak

4.11. Docenten

4.12. Ouders

4.12.1. Ouderraad

4.13. Medezeggenschapsraad

4.14. Leerlingen

4.14.1. Leerlingenraad

4.14.1.1. Klassenvertegenwoordigers

4.15. Zorgadviesteam

4.16. College van bestuur

4.17. Raad van toezicht

4.18. BHV

5. Visie op leren

5.1. Persoonlijke aandacht

5.1.1. Huiswerkbegeleiding

5.1.2. Zorgadviesteam

5.1.3. 4 jaar dezelfde klas en team docenten

5.2. Plezier

5.3. Leren op school

5.4. Leren buiten school

5.5. Moderne technologie

5.6. Uitdagend

5.7. Verantwoordelijkheid

5.7.1. Afspraken nakomen

5.8. Leerwegondersteuning

5.9. Van en met elkaar

5.10. Eerste 3 jaar inzet is beoordeling

6. Visie op samenwerken

6.1. Vertrouwen

6.2. Open

6.3. Met de praktijk

6.3.1. Samenwerking met bedrijven in de regio > stageplekken

7. Welke vakken

7.1. Talen

7.1.1. Nederlands/ Engels/Duits/ Frans/ Spaans/

7.2. Aardrijkskunde

7.3. Geschiedenis

7.4. Biologie

7.5. Na/SK

7.6. Bewegen Sport en Maatschappij (BWS)

7.6.1. Uitgebreide sportfaciliteiten

7.7. Godsdienst en Levenbeschouwelijke vorming (GLV)

7.8. Wiskunde

7.9. Economie

7.10. Techniek

7.11. Creatief

7.11.1. Handvaardigheid

7.11.2. Muziek/

7.11.3. Dans & Drama

7.11.4. Tekenen

7.12. Verzorging

8. Soort school

8.1. Soort onderwijs

8.1.1. Open christelijk

8.1.1.1. Gebruik van bijvoorbeeld OASE

8.1.2. 4 jaar lang dezelfde klas en team docenten

8.1.3. Les op eigen niveau, binnen de vaste klas

9. inrichting van de school

9.1. Open

9.2. Veel daglicht

9.3. Kantine

9.3.1. "Gewoon'gezond eten

9.4. Uitgebreide sportfaciliteiten

9.5. Lockers

9.6. Overdekte fietsenstalling

9.7. Centraal gelegen

9.8. Verschillende lokaties/ afdelingen binnen de school > kleinschalig en overzichtelijk houden

9.9. Moderne technologiemogelijkheden

9.10. Milieuvriendelijk/ Groen

9.11. Veel planten

10. Niveaus (les op eigen niveau)

10.1. VWO 4, 5,. 6

10.1.1. Samen met Havo 4 en 5 eigen lokatie of afdeling binnen de school

10.1.2. VWO 5 en 6 Cambridge Engels

10.2. Havo 4 en 5

10.2.1. Samen met VWO eigen lokatie/ afdeling binnen de school

10.3. VMBO

10.3.1. MAVO (Theoretische leerweg)

10.3.2. Basisberoepsgerichte leerweg

10.3.3. Kaderberoepsgerichte leerweg

10.4. Praktijkonderwijs

10.4.1. Eigen lokatie/ afdeling binnen de school

10.4.1.1. Samenwerking met praktijbedrijven > Praktijkonderwijs

11. Activiteiten

11.1. Maatschappelijk betrokken

11.2. Excursies

11.2.1. Engeland > VWO reis naar University of Camebridge

11.3. Uitwisselingsprojecten

11.3.1. Havo uitwisselingsproject met Duitland

11.4. Sport & spel voor VMBO Basisberoeps en Kaderberoeps MAVO

11.4.1. Samenwerking met sportclubs etc

11.4.1.1. Toernooien/ sportclinics

11.4.1.2. Samenweking met uniformberoepen ( zoals het leger, marechaussee etc, zoals gebruik hindernisbaan.

11.5. Maatschappelijk betrokken hele school klas 1 en 2

11.5.1. Actief in de samenleving

11.5.1.1. Jaarlijkse sponsorloop

11.5.1.2. Vrijwilligerswerk verzorgsingstehuis

11.5.1.3. NLDoet