DE ADOLOSCENTIE

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
DE ADOLOSCENTIE Door Mind Map: DE ADOLOSCENTIE

1. Lichamelijke ontwikkeling

1.1. lichaamsveranderingen onder invloed van geslachtshormonen, aangezet door hypofyse

1.2. verschillend voor jongens en meisjes : aanvang, duur, tempo, Einde :15 j (V), 16 j (M)

1.3. 1. Seksuele rijping:

1.3.1. primaire geslachtskenmerken : in functie v voortplanting : genitaliën, zaadlozing, menstruatie

1.3.2. secundaire geslachtskenmerken : borstontwikkeling, schaamharen, baard, stemverlaging

1.4. 2. Groeiversnelling – Verhoudingen veranderen

1.4.1. “2de strekking” : verandering lengte, gewicht en skelet : eerst hoofd, handen, voeten dan armen, benen, romp

1.4.2. verschil jongen – meisje (= groter tussen 11-14 j), ook qua schouders, heupen, benen, vet, spieren,

1.4.3. verschil jongen – meisje (= groter tussen 11-14 j), ook qua schouders, heupen, benen, vet, spieren, uithoudingsvermogen

1.4.4. eindlengte afh. v beginlengte

1.4.5. huid en zweetklieren veranderen

1.5. 3. Reacties op lichamelijke veranderingen

1.5.1. beïnvloeden zelfbeeld

1.5.2. negatief door bv :

1.5.2.1. te vroege ontwikkeling

1.5.2.2. verschil in lichamelijke en psychische ontwikkeling

1.5.2.3. lichamelijke wanverhoudingen

1.5.2.4. frustratie ivm gewenste ontwikkeling

1.5.2.5. uiterlijkheden als acne

1.5.3. verschillende psychologische en emotionele reacties op 1ste menstruatie en zaadlozing

1.6. 4. Acceleratie (=versnellings)verschijnsel

1.6.1. huidige generaties vroeger geslachtsrijp dan vorige

2. Seksuele ontwikkeling

2.1. genitale fase

2.2. doorbraak puberteit

2.3. grote openheid over seksualiteit

2.4. op sommige plaatsen is seksualiteit een taboe

2.5. ontstaan romantische relaties

2.6. zelfbevrediging

2.7. de eerste keer

2.8. anticonceptie en veilig vrijen

2.9. homoseksueel gedrag

3. Socio-emotionele ontwikkeling

3.1. separatie en individuatie

3.2. toenemende zelfstandigheid

3.3. beeld van ouders veranderd

3.4. generatiekloof

3.5. rolverandering

3.6. invloed van gezin

3.6.1. opvoedingsstijlen

3.6.1.1. Permissief toegeeflijke (= verwennende ouders)

3.6.1.2. Permissief onverschillige (= verwaarlozende ouders)

3.6.1.3. Autoritaire (= extreem strenge ouders)

3.6.1.4. Autoritatieve (= democratische ouders

3.6.2. de onderlinge relatie van de ouders

3.6.3. de wijze waarop ouders omgaan met hun ouder worden en terugkijken op hun leven

3.6.4. economische situatie van het gezin

3.6.5. de samenstelling van het gezin

3.6.6. de culturele achtergrond van het gezin

3.7. conflicten

3.7.1. interpersoonlijke conflicten

3.7.2. intrapsychische conflicten

3.8. stress

3.9. leeftijdsgenoten

3.9.1. in grote groep

3.9.2. kliekjes

3.9.3. individuele vriendschap (boezemvrienden)

4. Motorische ontwikkeling

4.1. Ontwikkeling van spieren

4.1.1. → krachtstoename

4.1.2. → uithoudingstoename

4.1.3. → sportactiviteiten (techniek verbeteren, aantrekkelijkheid verhogen)

5. Perceptuele ontwikkeling

5.1. aandachts- en concentratievermogen stijgt (multitasking)

6. persoonlijkheidsontwikkeling

6.1. Egocentrisme

6.1.1. Beschikt over empathie, hij is erg op zichzelf betrokken en denkt dat andere dit ook zijn. Om in extreme woorden te zeggen denkt de adolescent: de wereld draait niet om een ander maar om mij.

6.2. conformisme

6.2.1. In hun zoektocht naar eigen persoonlijkheid neiging tot conformisme. Dit conformisme heeft betrekking to smaak op gebied van kledij muziek taalgebruik. Bij niet sociale zaken zulle ze zich spiegelen aan ervaren volwassenen.

6.3. identificatie

6.3.1. Tijdens dit proces zoekt de jongere zichzelf via imitatie van leeftijdsgenoten en idolen

6.4. experimenteren

6.4.1. Adolescenten experimenteren met verschillende sociale rollen. Deelnemen aan bepaalde activiteiten, gedragen zich volgens de regels van een bepaalde sociale rol. In elk van die rollen kunnen ze aspecten van hun karakter toetsen aan de verwachtingen van anderen.

6.5. zelfbeeld

6.5.1. Wanneer ze zichzelf beschrijven , betrekken ze zowel hun eigen perceptie als die van een ander. Ze begrijpen steeds beter wie ze zijn maar dit garandeert geen tevredenheid. Meer kennis maakt gebreken zichtbaar. In de mate van zelfwaardering worden genderverschillen gevonden. Vooral in de vroege adolescentie is de eigenwaarde van meisjes lager dan van jongens.

7. schoolse ontwikkeling

7.1. 3 elementen voor leerlingen begeleiding

7.1.1. leren lezen

7.1.2. leren schrijven

7.1.3. rekenen

8. Morele ontwikkeling

8.1. universele menselijke waarden

8.1.1. afwegingen moeten gemaakt worden afhankelijk van de situatie

8.2. niet denken vanuit eigenbelang!

8.2.1. Je moet beschikken over een gezonde dosis inlevingsvermogen of empathie.

8.3. Morele besluiten moeten omgezet worden in ‘echte daden’

8.3.1. ALS het al gebeurt, tegen het einde van de adolescentie, aan het begin van volwassenheid

9. Tekenontwikkeling

9.1. Kritischer t.o.v. het eindresultaat van zijn tekenwerk.

9.1.1. Sommigen worden zo kritisch dat de tekenactiviteit helemaal stopt.

9.2. kalmerend tekenen

9.2.1. = tekenen van geometrische figuren

9.3. Karikaturen

9.3.1. = mislukkingen/afwijkingen worden overdreven in de tekening

10. Spelontwikkeling

10.1. sport & hobby

10.2. Sociale element

10.2.1. Samen optrekken als vriendengroep wordt belangrijker dan samenspelen in een groep

11. Cognitieve ontwikkeling

11.1. Belangrijke ontwikkelingen

11.2. Formeel operationeel stadium

11.2.1. 3 nieuwe dimensies

11.2.1.1. Abstract denken

11.2.1.2. Hypothetisch-deductief denken

11.2.1.3. Combinatorisch denken

11.2.2. Informatieverwerking

11.2.2.1. Uitbreiden geheugencapaciteit

11.2.2.2. Metacognitie

11.2.2.3. Planmatig en systematisch werken

11.2.2.4. Inhoudelijke kennis

11.2.3. Consequenties van gevorderd denkniveau

11.2.3.1. Kritischer optreden tegen autoriteitsfiguren

11.2.3.2. Anders met zichzelf omgaan

11.2.3.3. Discussiëren

11.2.3.4. Idealisme

11.2.3.5. Intelligentie tov. leeftijdsgenoten

12. Taalontwikkeling

12.1. Volwassenentaal is beheerst

12.2. Taal van de adolescent