Engels literatuur

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Engels literatuur Door Mind Map: Engels literatuur

1. Vroege middeleeuwen 450-1066

1.1. Geschiedenis

1.1.1. van 55 v.c. tot 450 n.c. Romeinen

1.1.1.1. In de 4e eeuw door de kelten bedreigd

1.1.1.2. 450 n.c. verlaten Engeland om land op vasteland te verdedigen

1.1.1.2.1. Romeinse Britten alleen

1.2. Beowulf (6e eeuw)

1.2.1. Achtergrond

1.2.1.1. Meest bekende Oud-Engelse verhaal

1.2.1.2. Groot-Brittanië in veel delen

1.2.1.3. Loyaliteit belangrijk

1.2.1.4. Mensen stierven jong

1.2.1.5. In Scandinavie

1.2.1.5.1. Migration of the peoples

1.2.1.5.2. Gaat over voorvaderen van Anglo-Saxons

1.2.2. Woordgebruik

1.2.2.1. Alliteratie

1.2.2.2. Twee halve en vier benadrukte klemtonen

1.2.3. Verhaal

1.2.3.1. Gaat over sterke man die beroemd is door het bevechten van monsters

1.2.3.2. Begint met geschiedenis van de familie van Koning Hrothgar

1.2.3.3. Als jonge held reist Beowulf van Geatland naar Heorot, het huis van Hrothgar om het monster Grendel en zijn moeder te doden om aanzien te krijgen

1.2.3.4. Nadat hij Grendel heeft gedood wordt hij koning omdat zijn oom Hygelac dood ging

1.2.3.5. Als koning wordt hij gedood door een draak

1.2.3.5.1. Wiglaf is de enige die hem hielp toen Beowulf met een draak vocht

2. Late middeleeuwen 1066-1500

2.1. Geschiedenis

2.1.1. 1066 William the Conqueror werd koning van Engeland

2.1.1.1. Gaf Normandiërs hoge taken

2.1.1.2. Oud systeem van leiders en krijgers verdwijnt

2.1.1.2.1. Nieuw feodaal systeem

2.1.1.3. Religie speelde een grote rol

2.1.1.3.1. Memento Mori, je kan altijd dood gaan

2.1.2. 1095 eerste kruistocht

2.1.3. 1147 tweede kruistocht

2.1.4. 1154 Nieuwe heerser: de Plantagenets

2.1.4.1. Zochten steeds meer macht

2.1.4.1.1. Leidde bijna tot een burgeroorlog

2.1.5. 1215 Koning John tekent een verdrag dat de adel bepaalde privileges krijgt in ruil voor loyaliteit: de Magna Carta

2.1.6. 1337 Koning Edward 3 begint oorlog met Frankrijk omdat hij claimde recht te hebben op de troon van Frankrijk

2.1.6.1. Dit duurde ongeveer 100 jaar ookwel de Hundred Year's War

2.1.6.2. Eindigde in 1453: Engelsen krijgen controle over Calais

2.1.6.3. Pas in 1801 gaf Engeland eindelijk de strijd om de Franse troon op

2.1.7. 1348 de groei van de populatie eindigt door de Pest

2.1.7.1. De helft van de bevolking sterft

2.1.7.2. Grote werknemers tekorten

2.1.7.2.1. De werknemers die er waren gingen meer eisen stellen

2.1.7.3. Leeg land

2.1.7.4. Grote economische neerval

2.1.8. 1453 Interne machtsworstellingen

2.1.8.1. House of Lancaster

2.1.8.1.1. Rode roos

2.1.8.2. House of York

2.1.8.2.1. Witte roos

2.1.8.3. Veel gevechten door wisselende overname van de troon

2.1.8.4. Conflicten tussen 1455 en 1485 worden Wars of the Roses genoemd

2.1.9. 1485 Wisseling van de macht naar de Tudors die tot 1603 regeerden

2.1.9.1. Franse invloed op cultuur

2.1.9.1.1. Duidelijk in Romanesque stijl in Kerken en Kloosters

2.1.9.1.2. Werd Gothisch

2.1.9.1.3. Literatuur

2.2. King Horn

2.2.1. Romance

2.2.1.1. Centraal karakter, een jonge held die zich op meerdere vlakken ontwikkeld tijdens het verhaal

2.2.1.1.1. Zijn ridderlijkheid, kracht en moed worden op de proef gesteld om het hart van zijn geliefde te winnen

2.2.1.1.2. Hij wordt bijgestaan door een goede vriend en heeft een grote tegenstander

2.2.2. Eind 13e eeuw

2.2.3. Simpel geschreven

2.2.3.1. Drie benadrukte klemtonen

2.3. Sir Gawain and the Green Knight

2.3.1. Romance

2.3.2. Laat 14e eeuw

2.3.3. 4 delen

2.3.4. Verhaal

2.3.4.1. Begint op nieuwjaarsdag, feest

2.3.4.1.1. op het hof van koning Arthur

2.3.4.1.2. Feest wordt verstoord door een grote vreemdeling

2.3.4.2. Tien maanden later, op Allerheiligen, 1 november

2.3.4.2.1. Gawain belooft kuisheid en gaat op zoek naar de Groene Ridder

2.3.4.3. Kerstavond

2.3.4.3.1. Hij komt aan bij een kasteel waar hij een warm welkom krijgt

2.3.4.3.2. De gastheer en vrouw verleiden hem om wat langer bij hen te blijven aangezien de groene kapel toch dichtbij is

2.3.4.4. De gastheer organiseert een jachtpartij

2.3.4.4.1. De gastheer zegt tegen Gawain dat hij in het kasteel moet blijven omdat hij te moe is

2.3.4.4.2. Hij zegt ook tegen Gawain dat hij alles wat hij ontvangt aan het einde van de dag aan de gastheer moet geven

2.3.4.5. Gawain komt aan bij de groene kapel met de groene riem

2.3.4.5.1. De groene ridder slaat met de bijl, maar Gawain duikt weg

2.4. Geoffrey Chaucer

2.4.1. Canterbury Tales 1386

2.4.1.1. The Miller's Tale

2.4.1.1.1. Nicholas the Spark is verliefd op Alison en probeert haar over te halen van hem te houden

2.4.1.1.2. Ook Absalon houd van Alison

2.4.1.1.3. Alison en Nicholas liggen in bed en Absalon komt Alison bezoeken

2.4.1.2. The Wife of Bath

2.4.1.2.1. Ze vertelt eerst over haar (al gestorven) vijfde man die een boek las over hoe je moeilijke vrouwen in bedwang kunt houden

2.4.1.2.2. Daarna vertelt ze het echte verhaal

2.4.1.2.3. Een ridder van koning Arthur verkracht een meisje

2.4.1.3. Achtergrond

2.4.1.3.1. Reis naar Canterbury, naar het graf van sint Thomas Becket

2.4.1.3.2. De herbergier die mee is heeft het idee om elkaar verhalen te vertellen en dat hij degene die het beste verhaal vertelt een gratis maaltijd geeft

2.4.1.3.3. Maar 22 van de 120 verhalen, 2 door elke reiziger op de heen en de terugreis

2.4.2. Geboren in 1343

2.4.3. Dood in 1400

2.4.4. Heeft zijn hele leven voor de staat gewerkt