Natuur en techniek

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Natuur en techniek Door Mind Map: Natuur en techniek

1. wetenschap en techniek op de basisschool

1.1. enthousiasme voor natuur en techniek overbrengen op de kinderen

1.2. stimuleren ve open en onderzoekende wn probleemoplossende houding van kinderen

1.3. vragen stellen en op vragen ingaan uit de omgevingswereld:

1.3.1. hoe beleven kinderen hun omgeving?

1.3.2. waar komen ze thuis mee in aanraking?

1.4. concept/ context benadering voor betekenisvoller onderwijs

1.5. perspectieven

1.5.1. technische bril

1.5.2. wiskundige bril

1.5.3. biologische bril

1.5.4. natuurkundige/ scheikundige bril

1.5.5. aardrijkskundige of culturele bril

1.6. Onderzoekend en ontwerpend leren

1.6.1. starten met een vraag

1.6.2. proces van vraag naar antwoord literatuuronderzoek en empirisch onderzoek

1.6.3. onderzoekscyclus

1.6.3.1. aanleiding

1.6.3.2. theorie

1.6.3.3. de onderzoeksvraag zo scherp mogelijk formuleren

1.6.3.4. verwachtingen formuleren

1.6.3.5. experimenteren

1.6.3.6. modelleren

1.6.3.7. waarnemen

1.6.3.8. meten

1.6.3.9. waarnemingen delen en vastleggen

1.6.3.10. vergelijken, ordenen en classificeren

1.6.3.11. kwantificeren en visualiseren

1.6.3.12. analyseren en interpreteren

1.6.3.13. conclusies trekken en bediscusiëren

1.6.3.14. communiceren en presenteren

1.6.3.15. reflectie

1.6.4. ontwerpend leren

1.6.4.1. het probleem

1.6.4.2. programma van eisen

1.6.4.3. ontwerpen

1.6.4.4. technische principes

1.6.4.5. design

1.6.4.6. handvaardigheid

1.6.4.7. beproeven

1.7. vindplaatsen voor wetenschap en techniek

1.7.1. in huis, bijv. medicijnen

1.7.2. in de natuurlijke wereld

1.7.2.1. het weer

1.7.2.2. de bodem en het water

1.7.2.3. de ruimte

1.7.2.4. de levende natuur

1.7.3. in de bewoonde wereld

1.7.3.1. verkeer

1.7.3.2. gebouwen, bruggen en dammen

1.7.3.3. gebruiksvoorwerpen

1.7.3.4. hobby's

1.7.4. musea en science centra

1.8. 5 leerresultaten

1.8.1. gericht op verwerven van kennis en inzicht

1.8.2. ontwikkelen kennis en inzicht

1.8.3. ontwikkelen onderzoeksvaardigheden

1.8.4. ontwikkelen ontwerpvaardigheden

1.8.5. attitudeverandering

2. Talent ontwikkelen met wetenschap en techniek

2.1. emperische cyclus

2.2. nieuwsgierigheid en verwondering

2.2.1. goede vragen stellen, wat is een goede vraag?

2.2.1.1. zorgt voor inperking

2.2.1.2. sluit aan bij wat je al weet

2.3. ervaringen opdoen

2.4. Modellen maken

2.5. ontwikkelen taalvaardigheid, mathematiseren, algemene vaardigheden

2.6. leerkracht met positieve attitude voor wetenschap en techniek

2.6.1. nieuwsgierigheid cultiveren

2.6.2. kansen zien en benutten

2.6.3. vragen vertalen naar onderwijs

2.6.4. materiële voorwaarden scheppen

2.6.5. groot repertoire aan interactievaardigheden

3. BIM

3.1. Beeldvormersschema

3.1.1. werkelijkheid

3.1.2. afbeeldingen

3.1.3. gesproken woord

3.1.4. geschreven/ gedrukte woord

3.1.5. doen

3.2. Inquiry approach

3.2.1. Waarnemen

3.2.2. herkennen

3.2.3. Verklaren

3.2.4. Voorspellen

3.2.5. Waarderen

3.3. Multiperspectieven

3.3.1. economisch

3.3.2. sociaal

3.3.3. politiek

3.3.4. cultureel

3.3.5. technologisch

3.3.6. natuurlijk

3.3.7. historisch

3.3.8. ruimtelijk

3.3.9. individueel

3.3.10. ethisch

3.3.11. religieus

3.4. Leerpsychologische uitgangspunten

3.4.1. leren is een sociale activiteit

3.4.2. leren is altijd gesitueerd in een betekenisvolle context

3.4.3. reflectie en zelfregulatie spelen een belangrijke rol bij het leren

3.4.4. er is in het aanbod voldoende aandacht voor transfer vh geleerde

3.4.5. het aanbod geeft ruimte aan de student/ leerling en creeër leerdynamiek

4. Kerndoelen tule

4.1. 42; de ll leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen.

4.2. 44: de ll leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik

4.3. 45 de ll leren oplossing voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren