Gedetineerden

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Gedetineerden Door Mind Map: Gedetineerden

1. Begeleiding

1.1. Minder snel terug vallen

1.1.1. Geldig ID

1.1.2. Onderdak

1.1.3. Inkomen

1.1.3.1. Werk of uitkering

1.1.4. Inzicht in schuld problematiek

1.2. Voorbereiden op een baan

1.3. Persoonlijk detentie en re-integratie plan

1.4. Extra zorg

1.4.1. Psychiatrische zorg

1.4.2. Verslaving zorg

2. Waarom hulpverleving

2.1. Gezinsproblemen

2.2. Criminele circuit

2.3. Leefomstandigheden

2.4. Agressie

2.5. Opgekropte gevoelens/Ideeën/geheimen

2.6. Schulden

2.7. Verslavingen

2.8. Sociale problemen

2.9. Verleden

2.10. Psychische stoornis

3. Geestelijke zorg

3.1. 7 erkende instanties

3.1.1. De Rooms katholieke kerk

3.1.1.1. Gevangenispastoor

3.1.1.1.1. Spirituele hulp

3.1.1.1.2. Pastorale hulp

3.1.2. Protestantse kerken

3.1.2.1. Dominee

3.1.2.2. Predikant

3.1.3. Het Humanistisch verbond

3.1.3.1. Hulpverleners

3.1.3.1.1. Gesprekken

3.1.3.1.2. Advies

3.1.3.1.3. Algemene ondersteuning

3.1.4. Contact orgaan Moslims en Overheid

3.1.4.1. CMO

3.1.4.1.1. Individuele gesprekken

3.1.4.1.2. Groepsgesprekken

3.1.4.1.3. Gebedsdiensten

3.1.4.2. Imam

3.1.5. Hindoe Raad NL

3.1.5.1. Pandit

3.1.6. Joodse Gemeenten

3.1.6.1. Rabbijn

4. Programma's

4.1. FOR

4.1.1. Focus op Re-integratie

4.1.1.1. Korte gevangenisstraf

4.1.1.1.1. Maximaal 7 maanden

4.1.1.2. Eigen re-integratie plan opstellen

4.1.1.2.1. Onder begeleiding

4.2. Penitentiair programma

4.2.1. Terugkeer in samenleving zo goed mogelijk laten verlopen

4.2.1.1. Opleiding

4.2.1.2. Begeleiding verkrijgen naar passende baan

4.3. Re-integratiecentrum

4.3.1. Zelfstandig onder begeleiding aan de slag met zijn/haar re-integratie