kolonies in Afrika

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
kolonies in Afrika Door Mind Map: kolonies in Afrika

1. de verdeling van Afrika

1.1. 1880 europeanen hadden kleinen stukjes van afrika

1.1.1. plaatsten handelsposten en forten

1.1.1.1. vandaaruit handelde ze met stammen uit het binnenland

1.2. na 1880 waren ze niet meer tevreden met de kleine stukjes want ze willen heel afrika in handen krijgen

1.2.1. binnen 30 jaar hadden de europeanen heel afrika

1.2.1.1. frankrijk, belgië, potugal, engeland, en spanje.

1.2.1.1.1. ze kregen allemaal een deel van afrika in handen

2. rust,orde en macht

2.1. belanrijke reden om afrika in bezit te krijgen

2.1.1. het verlangen naar macht

2.2. de landen van europa boden altijd tegen elkaar

2.2.1. ze vonden het niet belanrijk hoe klein of hoe groot ze waren

2.2.1.1. om groter te worden moet je oorlog voeren. in europa was dat niet makkelijk daarom stichten europa kolonies in afrika om grond te bezitten.

2.2.1.1.1. kolonies werden steeds groter omdat kolonisten met afrikaanse stammen oorlog voerden

3. kolonies worden zelfstandig

3.1. 1945-1970 veel afrikaanse kolonies zelfstandig

3.1.1. europese landen wilden kolonies niet kwijt

3.1.1.1. daardoor kwaman veel oorlogen

3.1.1.1.1. zelfstandig nieuwe problemen

4. veel geld verdienen

4.1. afrika was belangrijk voor de europeanen omdat het geschikt was om gewassen te verbouwen die in europa niet groeien

4.1.1. katoen

4.1.2. koffie

4.1.3. cacao

4.1.4. suiker

4.1.5. tabak

4.1.6. rubber

4.2. kolonisten dwongen de inlanders om op hun gestichten plantages te werken als slaaf

4.3. in de bodem van afrika zitten veel schatten

4.3.1. goud

4.3.2. diamanten

4.3.3. koper

4.3.4. aardolie

4.3.4.1. deze delfstoffen konden ze goed gebruiken in de europese industrie

4.3.4.1.1. sinds fabrieken beschikking hadden over de stoommachinen konden ze veel sneller producten produseren

5. uitbuiting en hulp

5.1. vanaf 1600: europese zorgendoor slavenhandel onrust en oorlog in Afrika

5.1.1. in die periode miljoenen mensen als slaaf weggevoerd

5.2. na 1880 gingen de europeanen grondstoffen in Afrika halen voor de industrie

5.2.1. van af die tijd vonden vooral kerken in Europa dat ze de afrikanen dat ze de afrikanen moesten helpen

5.2.1.1. ze vonden dat de afrikanen zich natuurlijk moesten bekeren tot het cristendom

5.2.1.2. de missionarissen en zendelingen bouwden ook scholen en ziekenhuizen

5.2.1.3. ze lereden hoe ze betere gewassen op hun akkers konden laten groeien