Gehechtheid

Project Control, Project Closing, Timeline template

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Gehechtheid Door Mind Map: Gehechtheid

1. Bowlby

1.1. Gehechtheidstheorie

1.1.1. Vroege sociale emotionele leven heeft invloed op de rest van de ontwikkeling en het leven

1.1.2. Scheiding moeder in de eerste 3 levensjaren van een kind veroorzaakt afwijkend sociaal en emotioneel gedrag.

1.2. onderzoek voor het WHO

1.2.1. Mijlpaal voor de pedagogiek en Bowlby

1.2.2. Uitkomst onderzoek: Bewijs dat theorie klopt.

1.3. Ontmoeting Harlow, Experiment met apen naar gehechtheid

1.3.1. Genoeg emperisch bewijs om anderen te overtuigen dat zowel liefde en primaire behoeften nodig zijn

1.3.2. Apen gaven voorkeur aan voedende en badstof zachte moeder tegenover niet voedende moeder met prikkeldraad.

2. Mary Ainsworth

2.1. 3 gehechtheidstheorieen

2.1.1. Veilig gehecht (secure)

2.1.2. Onveilig gehecht (insecure)

2.1.3. Niet gehecht (later geschrapt)

2.2. Sensitiviteit moeder van belang

2.2.1. Hoe reageert de moeder op het kind en de belangen van het kind

2.3. Vreemde Situatie Procedure

2.3.1. Labaratorium test

2.3.1.1. Experiment: moeder en kind in de kamer, met een vreemd persoon. Moeder loopt weg en wanneer de moeder terug komt wordt gekeken naar het gedrag van het kind.

2.3.2. Gehechtheid 3 categorieën

2.3.2.1. veilig

2.3.2.2. onveilig-vermijdend

2.3.2.3. onveilig-ambivalent