Keuze Opleidingen

De keuze die ik maak. (niet alleen efficiënt/ keuze/ ook qua prijs/ mogelijkheden)

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Keuze Opleidingen Door Mind Map: Keuze Opleidingen

1. Beveiliging

1.1. BOA Buitengewoon opsporingsambtenaar Ruimtelijk sociaal domein

1.1.1. Domein I openbare ruimte

1.1.2. Domein II Milieu, infrastructuur en welzijn

1.1.3. Domein III leerplicht

1.1.4. Domein IV openbaar vervoer/ vervoer

1.1.5. Domein V Arbo/ Zorg/ UWV/ SVB

1.1.6. Domein VI Generieke opsporing

1.1.7. Domein I, II, III met specialisaties. Domein V, VI BOA basis opleiding.

1.1.8. Vergelijk 17 BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar opleidingen, trainingen en cursussen – Springest

1.1.9. Thuisstudie.nl - Opleiding Beveiliging en Security

1.1.9.1. BASISBEKWAAMHEID - LOKAAL 58 - BOA-opleidingen

1.1.9.1.1. SPV - opleidingspartner voor politie en veiligheid

1.2. Intergrale veiligheid

1.2.1. veiligheids- of preventieadviseur

1.3. ESO Evenementen beveiliger

1.3.1. Veiligheid bij Publieksevenementen

1.3.2. Thuisstudie.nl - Opleiding Beveiliging en Security

1.4. Agressie Training

1.4.1. Opleiding Omgaan met agressie. Een agressief persoon heeft zichzelf niet meer in de hand en verliest de controle over zijn/haar woedende emoties. Dit kan voor anderen als intimiderend of zelfs bedreigend worden ervaren. Altijd al de mediator willen zijn die ervoor zorgt dat de situatie niet uit de hand loopt?

1.5. Basis training handhaving

1.5.1. Onderkennen en bestrijden van oneigenlijk gebruik van uitkeringsgelden is uit financieel oogpunt belangrijker dan ooit tevoren. Hiervoor heeft u goede, fraudealerte medewerkers binnen uw organisatie nodig.

1.5.2. Vergelijk 23 Handhaving opleidingen, trainingen en cursussen – Springest

1.6. Cyber security

1.6.1. Internetbeveiliging

1.6.2. cyber security specialist

1.6.3. De ontwikkelingen op het gebied van ICT hebben een nieuwe vorm van criminaliteit voortgebracht: inbreken in computers, fraude, virussen, schending van de intellectuele eigendomsrechten en privacy, verspreiding van schadelijke informatie, … Tijdens deze opleiding worden al deze aspecten van cyber crime besproken en wordt tegelijk de strafrechtelijke aanpak ervan aangekaart.

1.7. SPH: Jeugd en veiligheid.

1.7.1. Loverboys, jeugdige veelplegers, minderjarige zedendelinquenten en jeugdbendes…

1.8. Informatiebeveiliging

1.8.1. Informatiebeveiliging raakt het hart van vrijwel elke organisatie. Om hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken, maken organisaties gebruik van informatie, ondersteunende processen, systemen en netwerken. Dit zijn belangrijke “assets” (kwaliteiten, waardevolle bedrijfsmiddelen) van de organisatie die blootstaan aan verschillende beveiligingsrisico’s en -dreigingen. De primaire processen kunnen in veel gevallen niet worden uitgevoerd zonder deze bedrijfsmiddelen of vitale infrastructuren. Coördinerende activiteiten zijn daarom nodig om beveiligingsrisico’s te kunnen beheersen.

1.9. Fraude en fraudebeheersing

1.9.1. Voor veel organisaties is fraude een ondenkbaar en vaak onbespreekbaar thema. Helaas wijzen de vele praktijkvoorbeelden uit dat het onderwerp hoog op de financiële agenda hoort. Vooraf zijn de financiële gevolgen, de reputatieschade en de impact op de organisatiecultuur meestal niet te overzien. Echter, achteraf zijn de consequenties van fraudegevallen vaak zeer schadelijk voor de continuïteit van de organisatie.

2. Digitaal, Communicatie & Administratief

2.1. Archief & Informatie cursussen

2.1.1. Informatie cursussen

2.1.1.1. SOD-I - Basisopleiding voor Informatiebeheer

2.1.1.2. SOD-II Vervolg informatiebeheer

2.1.1.3. DIV medewerker

2.1.1.4. Digitalisering

2.1.1.4.1. Overheid en Sociaal Domein opleidingen en cursussen - SBO

2.1.1.5. Introductie KIDO

2.1.1.5.1. Overheden hebben moeite om hun informatiebeheer op orde te krijgen. Tegelijkertijd komen er nieuwe uitdagingen op hen af, zoals wetgeving die bepaalt dat overheidsinformatie herbruikbaar moet zijn en veel sneller openbaar en beschikbaar voor het publiek. Dit stelt hoge eisen aan informatieverwerking en informatiebeheer.

2.1.1.6. Digitaliseren van documenten

2.1.1.7. TMLO

2.1.1.7.1. Binnen Archief 2020 is het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO)

2.1.1.8. Email management

2.1.1.8.1. AVK Trainingen

2.1.1.9. Recordsmanagement & SharePoint

2.1.1.9.1. SharePoint is een platform voor samenwerken, kennisdelen, stroomlijnen van werkprocessen en vooral ook voor het optimale beheer van verschillende soorten content. Juist omdat SharePoint zo veel mogelijkheden heeft, is het een kunst om de implementatie goed te laten verlopen en om de verschillende functionaliteiten doelmatig in te zetten.

2.1.2. Big Data

2.1.2.1. :Kansen en uitdagingen binnen de informatievoorziening

2.1.3. Privacy en bescherming van (persoons)gegevens

2.1.3.1. sociaal domein

2.1.4. SharePoint als middel voor digitaal samenwerken en archiveren

2.1.4.1. SharePoint is een platform voor samenwerken, kennisdelen, stroomlijnen van werkprocessen en vooral ook voor het beheer van verschillende soorten content.

2.1.5. GO opleidingen

2.1.5.1. Informatiedienstverlening en kennen de (weerbarstige) praktijk.

2.1.6. SOD Next

2.1.6.1. documentaire informatievoorziening, verschillende cursussen en opleidingen.

2.1.7. Div. medewerkster

2.1.7.1. Digitaal archief

2.1.7.2. Een DIV medewerker draagt er binnen een organisatie zorg voor dat alle benodigde informatie goed vindbaar is.

2.1.8. Leergang Digitaal Informatiebeheer

2.1.8.1. Steeds meer organisaties ‘gaan’ digitaal. Voor de DIV-medewerkers betekent dit een grote verandering in de manier van werken. De aloude archieffunctie verdwijnt. Wat er voor in de plaats komt zijn specialisten die in staat zijn de informatiehuishouding (her) in te richten en de organisatie en medewerkers hierover te adviseren.

2.1.9. Archief beheer (digitaal)

2.1.9.1. De VVA-opleiding (Voortgezette Vorming Archiefbeheer)

2.1.9.2. Handboek Vervanging

2.1.9.3. Digitaal archiveren en mappenstructuur voor archiefbeheerders

2.1.9.4. Digitale duurzaamheid

2.1.9.5. Projectarchivering

2.1.9.6. De EAD-standaard (Encoded Archival Description) is ontworpen om een standaard voor archiefbeschrijvingen te bieden.

2.2. Schrijven (cursussen)

2.2.1. Journalistiek en nieuwe media

2.2.1.1. De minor Journalistiek en Nieuwe Media bestrijkt het hele veld van de moderne mediawereld. Goed schrijven blijft de basis van het vak en daarom is er vanzelfsprekend aandacht voor het schrijfambacht in al zijn facetten. Maar ook de bijzondere vereisten van gesproken media (radio), beeldmedia (televisie) en combinaties daarvan (website: internetjournalistiek) worden aan een nader onderzoek onderworpen. Je leert relevante theorieën en al deze vormen van journalistiek kennen, inclusief de fijne kneepjes van het onderzoeks- en interviewvak, door er zelf mee aan de slag te gaan.

2.2.2. Journalistiek schrijven

2.2.2.1. Op Schrijven Online helpen we je graag jouw journalistieke vaardigheden op het gebied van onder meer interviews en tekstschrijven te ontwikkelen met schrijftips als schrijven voor het web en tips voor SEO-schrijven.

2.2.3. Copiewriter

2.2.3.1. Wil je een eigen blog starten? Teksten leren schrijven voor je eigen website die van het scherm afspatten? Of zie je het zitten om een carrière als freelance copywriter te starten?

2.2.4. Zakelijk schrijven

2.2.4.1. Is het schrijven van zakelijke e-mails, memo’s en brieven zeer belangrijk in je werk en wil je deze teksten verbeteren?

2.2.4.2. Schrijven Online Academie

2.2.5. Public relations en voorlichting

2.2.5.1. Je taak als PR-verantwoordelijke is zeer breed en afwisselend. Je staat in voor de planning en realisatie van het pr-beleid van een organisatie. Je bewaakt het imago en verzorgt de presentatie van de organisatie voor de externe en interne stakeholders. Je organiseert evenementen, verzorgt relaties met de pers, overheid en omgeving. Je ontvangt bezoekers en informeert hen over het bedrijf en zijn activiteiten.

2.2.6. Creatief en doelgericht schrijven

2.2.6.1. Een creatieve invalshoek, een pakkende kop, een goed idee... Je kunt het zelf! In deze leuke en verrassende training Creatief en Doelgericht Schrijven

2.2.6.2. https://www.schrijversacademie.nl/opleidingen/https://www.schrijversacademie.nl/opleidingen/

2.2.7. Rapporteren

2.2.7.1. In het moderne leven draait alles om cijfers: hoeveel winst is er de afgelopen periode gemaakt? Hoeveel geld wordt er besteed aan personeelskosten? Hoe lang mag de doorlooptijd van dat project zijn voordat de kosten hoger worden dan de baten? Al deze cijfers worden gepresenteerd in rapporten. Rapporteren is dus voor iedereen die met cijfers werkt een handige vaardigheid.

2.3. Bedrijfsadministratie

2.3.1. MBA Moderne bedrijfsadministratie/ SPD

2.3.1.1. Miljoenentransacties of een overboeking van een paar euro: organisaties steunen op een transparante administratie. In de cursus Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) leer je een administratie opzetten en beheren.

2.3.1.2. Thuisstudie.nl - Vergelijk Markertingopleidingen

2.3.1.3. Marketing Opleidingen - Thuisstudie Marketing | NHA

2.3.2. Juridisch administratief dienstverlener

2.3.2.1. Als Juridisch administratief medewerker ben je administratief en juridisch vaardig, klantvriendelijk en zakelijk. Je kunt werken bij bijvoorbeeld Het Rijk, Gemeenten, Rechterlijke instanties, Ministerie, Schuldhulpverlening

2.3.3. Voorraad administratie

2.3.3.1. Hoe voorraadbeheer je business een boost geeft

2.3.3.2. Handel | Cash Software

2.3.4. Enterprise Resource Planning (ERP)

2.3.4.1. Het implementeren van een ERP-pakket vereist een grote inspanning van uw organisatie en een optimale samenwerking met de betrokken leverancier(s) en system integrators. In de praktijk blijkt dat het succes van ERP-software nauw samenhangt met een goede afstemming van het gekozen pakket op de eigen specifieke wensen.

2.3.4.2. https://www.intermediair.nl/testen-tools/opleidingen/onderwerp/erp/45?utm_referrer=https://www.google.nl/&utm_referrer=

2.3.5. SAP opleiding

2.3.5.1. SAP Thuis Trainingen en Opleidingen | Thuis-Opleiding.nl | Interessante Thuisstudies, HBO Thuis opleidingen, Cursussen, Talencursussen en meer!

2.3.5.2. https://www.intermediair.nl/testen-tools/opleidingen/onderwerp/erp/45?utm_referrer=https://www.google.nl/&utm_referrer=

2.4. Medische administratie

2.4.1. Medewerker schuldhulp verlening

2.4.2. MBO Basisopleiding Doktersassistent

2.4.3. MBO Medische Terminologie en Administratie

2.4.4. Medische administratie

2.5. Financieële administratie

2.5.1. NIVE Opleidingen | De financiële Opleider | Controllersopleidingen | Financiële cursussen

3. Design, Vormgeving, 3 D & Grafisch

3.1. Computer Aided Design CAD/ Computer Aided Manufacturing CAM

3.1.1. architectuur, civiele techniek, landmeetkunde, bouwkunde industriële ontwerpen en wegenbouw.CAD/CAMTekenaar bezig met een werktuigbouwkundig ontwerp

3.1.2. System Manager (AutoCAD)

3.1.3. Mechanical Designer (Inventor)

3.1.4. Architectural Designer (Revit/3ds Max)

3.1.5. 3D Designer (3ds Max/AutoCAD)

3.1.6. Cursus AutoCAD

3.1.7. AutoCAD Optimalisatie

3.1.7.1. In de AutoCAD optimalisatiecursus leert de deelnemer de mogelijkheden van AutoCAD om het pakket aan te passen aan de eigen werkomgeving (beter aansluiten op vakgebied en werkzaamheden)

3.1.8. AutoCAD 3D Modelleren en Visualiseren

3.1.8.1. AutoCAD is in Nederland (waarschijnlijk wereldwijd) het meest gebruikte Computer Aided Design (CAD) pakket voor het maken van technisch tekeningen in diverse vakgebieden. AutoCAD vormt in de bouw, werktuigbouw, installatietechniek, weg- en waterbouw en andere vakgebieden vaak de basis voor het vastleggen van technische informatie.

3.1.8.2. https://www.cadix.nl/trainingen/overzicht?search=&package_staticid=&location_staticid=&trainingmethod=elearning

3.1.8.3. Cursus 3D Printing

3.1.8.3.1. 3D is een afkorting van het woord driedimensionaal. Driedimensionaal wil zeggen dat je in een afbeelding of voorwerp de lengte, diepte en hoogte kan onderscheiden. Als 3D-ontwerper ben je bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën voor bijvoorbeeld reclame-uitingen, voertuigen, of andere nog te realiseren (bouw) projecten. De ontwerper zorgt voor een realistische visualisatie van hoe een idee of ontwerp er in het echte leven uit zou kunnen zien. Dit heeft als grootste voordeel dat er van tevoren gekeken kan worden naar hoe iets eruit moet komen te zien. Hierdoor is het aannemelijk dat er minder fouten worden gemaakt bij de daadwerkelijke realisatie van het ontwerp.3D ontwerpen 3D design

3.1.8.3.2. Opleiding 3D Producer

3.1.9. AutoCAD LT Basis

3.1.9.1. In de AutoCAD basiscursus leert de deelnemer zelfstandig op een juiste wijze met het programma te werken. Naast de werking van het programma besteden we ook aandacht aan tekenvoorschriften en CAD standaarden. In de eerste les maakt de deelnemer een tekening voorzien van maatvoering en drukt deze op schaal af.

3.2. Illustrator cursus

3.2.1. Wilt u leren om onder andere logo’s, huisstijlen, illustraties en artwork voor nieuwe media (zoals Facebook, websites en blogs) te maken?

3.2.2. Illustreren en tekenen

3.2.2.1. DTP en Grafisch ontwerp vormgeving & tekenen - Thuisstudie.net

3.2.3. Illustreren en tekenen

3.2.3.1. DTP en Grafisch ontwerp vormgeving & tekenen - Thuisstudie.net

3.3. In-design

3.3.1. Wilt u leren om onder andere flyers, brochures, visitekaartjes, tijdschriften of boeken op te maken

3.3.2. Vergelijk 23 Adobe InDesign & InCopy opleidingen, trainingen en cursussen – Springest

3.4. Webdesign

3.4.1. Wil je een website maken voor je eigen bedrijf of vereniging?

3.4.2. Adobe Muse

3.4.3. Professioneel webdesigner

3.4.4. Bouw je eigen website

3.4.5. 5 zoekresultaten voor "webdesign" - Springest

3.4.6. Cursus Webdesign – Thuisstudie vergelijk + reviews

3.5. ADOBE Premiere pro Cursus

3.5.1. Wilt u video’s op een professionele manier leren monteren tot een video die een verhaal en/of boodschap krachtig vertelt? In Premiere Pro kunt u al snel een mooie montage maken, aangevuld met afbeeldingen, titels, effecten etc.

3.5.2. Vergelijk 121 Adobe (overzicht) E-Learning opleidingen, trainingen en cursussen – Springest

3.6. Grafische vormgever

3.6.1. Een spetterende advertentie. Een fraaie brochure. Een spraakmakend bilboard. Als grafisch vormgever maak je de meest uiteenlopende dingen. Ben je creatief en visueel ingesteld?

3.6.2. https://www.springest.nl/internet-media/vormgeving/e-learning/thuisstudie?channel=sea_dynamic&gclid=CPWSzvnK9dYCFQ4R0wodjXMN1Q

3.7. Grafische vormgeving en multi media

3.7.1. creativiteit, communicatiekennis en digitale vaardigheden. (zie media- en grafische vormgeving)

3.8. Mediavormgever

3.8.1. Je maakt advertenties, displays, websites, brochures, animaties, posters, multimediaprogramma’s en audiovisuele producties. Het werk dat je doet is wel afhankelijk van het bedrijf waar je werkt en hoe de taken daar verdeeld zijn. De concepten en ontwerpen die je maakt presenteer je en licht je toe aan je opdrachtgever.

3.9. Webdesign opleiding

3.9.1. De opleiding Web Designer is een zeer praktijkgerichte en actuele opleiding op het gebied van webdesign.

3.9.2. UI & UX design

3.9.2.1. Design gaat niet alleen om het kleurtje, patroontje en lettertype, maar juist om het gebruikersgemak en resultaat.

3.10. Game design

3.10.1. Grand Theft Auto, Halo, World of Warcraft… Houd je van gamen? En heb je ideeën om zelf games te maken met vernieuwende gameplay? Ontwikkel zelf een computerspel. Met de praktische cursus Game Designer leer je de beginselen van spellen ontwerpen en kun je direct aan de slag.

3.10.2. 11 zoekresultaten voor "game design" - Springest

3.11. Desktop Publishing (DTP)

3.11.1. Houd je van werken met de pc en ben je creatief? Dan is een baan als Desktop Publisher, oftewel DTP'er, misschien iets voor jou! Het grafisch vormgeven van uiteenlopend drukwerk leer je met de praktijkgerichte opleiding DTP

3.11.2. DTP en Grafisch ontwerp vormgeving & tekenen - Thuisstudie.net

3.11.3. Vergelijk 25 Desktop Publishing (DTP) opleidingen, trainingen en cursussen – Springest

4. Overheid

4.1. Sociaal domein

4.1.1. Cursus Werken met wet- en regelgeving in het sociaal domein

4.1.2. Bedrijfsvoering in het sociaal domein

4.1.3. Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein 3.0

4.2. Wijkgericht werken

4.2.1. U werkt met uw organisatie hard aan het oplossen van fysieke, sociale en economische problemen. En met u doen vele andere organisaties hetzelfde, zowel in de grote steden als daarbuiten.

4.3. WMO consulent

4.3.1. Wet- en regelgeving Wmo

4.4. Jeugdzorg

4.4.1. De online opleiding consulent jeugdhulp is zeer geschikt wanneer je bij-of omgeschoold wil worden als consulent in de jeugdzorg of als je je kennis als jeugdconsulent wil actualiseren.

4.5. Verander- en innovatiemanagement

4.5.1. Een nieuwe start als pr- en onthaalassistant

4.5.2. Het korte HBO-programma Verander- en innovatiemanagement leidt op om grote veranderingen en vernieuwingen binnen het bedrijf effectief te managen. Tijdens de opleiding worden zowel de bedrijfsmatige als menselijke kant belicht. Verschillende veranderingsstrategieën komen aan bod, evenals procesmanagement en duurzaam ondernemen. Ook wordt in deze verander- en innovatiemanagement opleiding niet voorbijgegaan aan internationale ontwikkelingen.

4.5.3. 12 Verandermanagement trainingen, cursussen en Opleidingen vergelijken- Springest

4.6. Nieuwe cursus: Introductie KIDO

4.6.1. Overheden hebben moeite om hun informatiebeheer op orde te krijgen. Tegelijkertijd komen er nieuwe uitdagingen op hen af, zoals wetgeving die bepaalt dat overheidsinformatie herbruikbaar moet zijn en veel sneller openbaar en beschikbaar voor het publiek. Dit stelt hoge eisen aan informatieverwerking en informatiebeheer

4.6.2. Introductie KIDO » SOD Next

4.7. Terug van weggeweest: SOD-I en SOD-II

4.7.1. Naast de diepgaande vakkennis op het gebied van informatiebeheer en de toegankelijkheid van informatie besteden we ook ruim aandacht aan business case management, informatiebeleid, kwaliteitszorg, auditing en marketing en competenties zoals adviesvaardigheden en schriftelijke vaardigheden.

4.7.2. SOD-I - Basisopleiding voor Informatiebeheer. SOD-I van SOD Next is dé basisopleiding voor Div'rs, informatiebeheerders en medewerkers informatiedienstverlening en recordsmanagement. Onze docenten - mensen uit de praktijk - dragen de vereiste basiskennis en - vaardigheden op praktische wijze over aan onze cursisten.

4.7.3. Maak kennis met de basistechnieken voor het registreren van documenten

4.8. NTI cursus Budgetcoach - Beter leren omgaan met geld