Relevante wetgeving in de zorg Per partij weergegeven

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Relevante wetgeving in de zorg Per partij weergegeven Door Mind Map: Relevante wetgeving in de zorg Per partij weergegeven

1. Zorgplicht

2. Zorgverzekeraar

2.1. - Zorgverzekeraars moeten in het kader van hun zorgplicht voldoende zorg contracteren en afspraken maken met aanbieders - De verzekeraar moet vooraf de verzekerde helder informeren over de hoeveelheid zorg die hij heeft ingekocht. - Ook als er geen doorleverafspraak is gemaakt en het omzetplafond is bereikt dient de zorgverzekeraar te voldoen aan de zorgplicht. Dit kan bijvoorbeeld door de verzekerde naar een andere zorgaanbieder te bemiddelen of door aanvullende afspraken te maken met de betreffende zorgaanbieder. - Indien de verzekerde toch kiest voor behandeling door de betreffende zorgaanbieder (en de zorgverzekeraar maakt geen aanvullende afspraken) kan dit aan het einde van het jaar voor electieve zorg betekenen dat de afspraak pas in het nieuwe kalenderjaar wordt gemaakt. - De NZa ziet toe op de naleving van de zorgplicht en transparantievereisten van zorgverzekeraars. En nog enkele andere regels: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2013/12/18/wijzigingen-van-wet-en-regelgeving-voor-de-financiele-markten-per-2014

2.2. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten

2.3. - Als de zorgverzekeraar volumeafspraken of omzetplafonds afspreekt met zorgaanbieders en deze afspraken mogelijk consequenties hebben voor de verzekerde, dan moet de zorgverzekeraar deze op haar website vermelden - Deze plafonds moeten per zorgaanbieder vermeld worden En nog enkele andere regels: http://www.nza.nl/1048076/1048133/TH_NR_004__Informatieverstrekking_ziektekostenverzekeraars_aan_consumenten.pdf

3. Zorgaanbieder

3.1. Beleidsregel Transparantie Zorgaanbieders

3.2. - Zorgaanbieders zijn verplicht om tijdig de wachttijden inzichtelijk te maken. - Zorgaanbieders zijn bij het openbaar maken van kwaliteitsinformatie, verplicht te vermelden welke keurmerken of indicatoren zijn gehanteerd - Zorgaanbieders zijn verplicht om alle informatie aan de consument te geven die relevant is om een weloverwogen keuze te kunnen maken En nog enkele andere regels: http://www.nza.nl/1048076/1048090/TH_BR_012__Transparantie_zorgaanbieders.pdf

4. Patiënt

4.1. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

4.2. -Gaat in zonder dat iets voor hoeft te worden ondertekend -Patiënt is verplicht juiste informatie aan de arts te verstrekken (WGBO) - Zorgverleners moeten zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens -Medische Hulpverleners zijn verplicht een dossier bij te houden met al uw medische gegevens - Een hulpverlener heeft uw toestemming nodig om u te kunnen behandelen

5. Zorgverlener

5.1. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

5.2. - De zorgverlener is verplicht de patiënt informatie te verschaffen. De zorgverlener moet in voor de patiënt te bevatten bewoordingen vertellen over het onderzoek, de voorgestelde behandeling en alternatieven, en de gezondheidstoestand van de patiënt. - Voor diverse beroepen in de gezondheidszorg gelden professionele standaards. De zorgverlener heeft het recht om niet op een onredelijk verlangen van de patiënt in te gaan. - Het is de plicht van de zorgverlener er voor te zorgen dat geen inlichtingen over de patiënt aan derden ter beschikking komen.