Waterzuivering

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Waterzuivering Door Mind Map: Waterzuivering

1. komt voor in het riool

1.1. versnijdende pomp (versnijd afvalmassa)

1.2. Afvalstoffen

1.2.1. Primair slib (slib dat meegevoerd) (word in het riool)

1.2.2. fecaliën (uitwerpselen)

2. zuivering

2.1. Biologische Reiniging

2.1.1. anaerobe bacteriën (geen zuurstof nodig)

2.1.1.1. UASB (Anaerobe water) (zuivering)

2.1.2. aerobe bacteriën (hebben zuurstof nodig) (bacteriën)

2.1.2.1. DO (dissolved oxigen)

2.1.2.2. BVZ (Bioligsch. O2 (verbruik)

2.2. Chemische Reiniging

2.2.1. defosfateren (verwijderen fosfaat uit afvalwater)

3. Massascheiding

3.1. Coaguleren (klonteren)

3.2. Sediment (ophoping of bezinking)

3.3. effluent (gezuiverd water)

3.4. influent (inkomend vuil water) (riool zuivering)

3.5. sedimentatie (bezinken en ophopen)

3.6. Flocculeren (Vlokvorming)

3.7. DAF (Dissolved Air Flotation) (waterzuivering door beluchting)

4. Gezond water (oppervlakte water)

4.1. Biotische factoren (biologische oorsprong)

4.1.1. zoöplankton (plankton)

4.1.2. Eutrofiëring (toenamen voedsel) (in water)

4.1.3. diatomeeën (heel klein wier)

4.1.4. Brasem (vis)

4.2. Abiotische factoren (Geen biologische oorsprong)

5. Vormscheiding

5.1. harkrooster (vangt vuil op) (word later afgeharkt)

5.2. drijflaagafstrijker

6. Extra begrippen

6.1. RWZI (Rioolwater) (zuiverings inst.)

6.2. Sanitatie (riolering)

6.3. Cloaca Maxima (Romeins riool)

7. DeSah (waterzuiverings) (bedrijf)

7.1. Slibgistingstank (vergist slib, word) (elektriciteit)