Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Duurzame Energie Door Mind Map: Duurzame Energie

1. Hoe hard is duurzame energie nodig?

2. Subsidies

3. Nadelen (vs voordelen?)

4. Wat is het economische effect van invoering van duurzame energie in Nederland?

4.1. Subsidiering

4.2. Wetgeving

4.3. Waarom en effectiviteit duurzame energie

4.4. Verschillende soorten duurzame energie vergelijken

4.4.1. Welke soorten zijn er?

4.4.2. Welke soort is het meest effectief? Qua kosten of qua mileuaspect

4.4.3. Haalbaarheid

4.4.3.1. Financien

4.4.3.2. Bereidheid

4.4.3.3. Techniek

4.5. Beperken

4.5.1. Nederland

4.5.1.1. Concurrentieposistie tov andere landen

4.5.1.1.1. Loopt Nederland achter?

4.6. Deelvragen

4.6.1. Wat is duurzame energie?

4.6.1.1. Wanneer is energie duurzaam?

4.6.1.2. Welke soorten zijn er, en hoe haalbaar zijn deze?

4.6.1.3. Wie betaald deze kosten?

4.6.1.3.1. Overheidssubsidies?

4.6.1.4. Wat kost de invoering van elke van de hiervoor genoemde soorten duurzame energie?

4.6.2. Wat kost de invoering van duurzame energie?

4.6.3. Hoe veel kan er bespaard worden door duurzame energie in te voeren?

4.6.3.1. Diverse schaalniveau's

4.6.3.1.1. Bedrijen

4.6.3.1.2. Consumenten/huishouden

4.6.3.1.3. Overheid

4.6.3.1.4. Landelijk

4.6.3.2. Per energiesoort?

4.6.4. Loopt nederland achter, en zo ja, wat zijn de gevolgen daar van?

4.6.5. concurentiepositie

4.6.6. cbsinuwbuurt

5. Investering vs opbrengst

6. Schaalniveaus

6.1. Per huishouden

6.2. Op regionaal niveau

6.3. Landelijk

6.4. Wereldwijd/mondiaal

7. Hoofdvragen

7.1. Is algehele invoering van duurzame energie mogelijk?

7.1.1. Wat zijn de (positieve, dan wel negatieve) gevolgen van het algemeen invoeren van duurzame energie?

7.1.2. Is duurzame energie wel duurzaam?

7.1.2.1. Hoe duurzaam is duurzaam?