Waterzuivering

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Waterzuivering Door Mind Map: Waterzuivering

1. Vormscheiding

1.1. Voorscheiding

1.2. Zeven

1.3. Filtreren

2. Massascheiding

2.1. Scheiding door verschil in massa

2.2. Bezinken

2.3. Influent

2.4. Effluent

2.5. Sedimentatie

2.6. Oprompen

2.7. Floteren

2.8. Voorbezinktank

2.9. Oplossing

2.10. Emulsie

2.11. Olieafscheider

2.12. Slibafscheider

3. Biologische reiniging

3.1. Biologisch zuurstofverbruik (BZV)

3.2. Lozingseisen

3.3. Kringloop

3.3.1. Stikstofkringloop

3.4. Aerobe zuivering

3.5. Bacteriën

3.5.1. Anaerobe bacteriën

3.5.2. Aerobe bacteriën

3.6. Reducenten

3.7. Consumenten

3.8. Stoffen

3.8.1. Nitriet

3.8.2. Nitraat

3.9. Biobrandstof

4. Chemische reiniging

4.1. Polishing

4.2. Scheidingsmethoden

4.2.1. Absorptie

4.2.2. Adsorptie

4.3. Actieve kool

4.4. Defosfateren

5. Inleiding

5.1. Sanitatie

5.2. Scheidingen

5.2.1. Fijnrooster

5.2.2. Harkrooster

5.3. Tanks

5.3.1. Slibgistingstank

5.3.2. Nabezinktank

5.3.3. Beluchtingstank

5.3.4. Voorbezinktank

5.4. Slib

5.4.1. Actief slib

5.4.2. Primair slib

5.5. Riool

5.5.1. RWZI

5.5.2. Zinkput

5.5.3. Beerput

5.5.4. Cloaca maxima

6. Gezond Oppervlaktewater

6.1. Kringloop

6.2. Oppervlaktewater

6.3. Ecosysteem

6.3.1. Zelfreinigend vermogen

6.3.2. Energiestroom

6.4. Fotosynthese

6.5. Producenten

6.6. Consumenten

6.7. Reducenten

6.8. Nutriënten

6.9. Eutrofiëring

6.10. Sediment

6.11. Diatomeeën

6.12. Zoöplankton

6.13. Brasem

6.14. Optimum

6.15. Zouten

6.15.1. Nitraat

6.15.2. Fosfaat

6.16. Factoren

6.16.1. Biotische factoren

6.16.2. Abiotische factoren

7. Wat komt er in het riool

7.1. Afvalstoffen

7.1.1. Fecaliën

7.2. Versnijdende pomp

7.3. Voorreiniging

8. Extra

8.1. Desah

8.2. Aerometer

8.3. Homogeen

8.4. Coaguleren

8.5. Flocculeren

8.6. Verwijderingsrendement

8.7. Bezinkingssnelheid

8.8. Coagulatie

8.9. Flocculatie

8.10. Drukflotatie

8.11. DAF

8.12. Poepdoos