Meting arteriële bloeddruk

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Meting arteriële bloeddruk Door Mind Map: Meting arteriële bloeddruk

1. Methoden

1.1. Direct

1.2. Indirect

1.2.1. Geluid

1.2.2. Doppler

2. Apparatuur

2.1. Kwikmanometer

2.2. Veermanometer

3. Procedure

3.1. Voorbereiding

3.1.1. Patient 10 minuten laten zitten of liggen

3.1.2. Meetpunt (manchet) ter hoogte van hart

3.1.3. Mancet midden om bovenarm

3.1.4. Elleboogsplooi vrij

3.1.5. Arm van patient ondersteunen

3.2. Palpatoire meting

3.2.1. 20mmHg boven punt waar pols verdwijnt

3.2.2. Laat druk met 2-3 mmHg/s zakken

3.2.3. Laat manchet leeglopen

3.2.4. Wacht 15 seconden

3.3. Auscultoire meting

3.3.1. Pomp manometer op tot 20 mmHg boven palpatoir gemeten bloeddruk

3.3.2. Plaats stethoscoop op a. brachialis thv de elleboogsplooi

3.3.3. Laat druk met 2-3 mmHg/s zakken

3.3.4. Luister naar 5 fases geluiden

3.4. Herhaal meting

4. Geluiden Korotkovtonen

4.1. Fase 1

4.2. Fase 2

4.3. Fase 3

4.4. Fase 4

4.5. Fase 5

5. Meetfouten

5.1. Te hoge bloeddruk

5.1.1. Patient

5.1.1.1. Houding van patient

5.1.1.2. Emoties van patient

5.1.1.3. Geneesmiddelen

5.1.1.4. Genotsmiddelen

5.1.1.4.1. Alcohol abuses

5.1.1.4.2. Nicotine

5.1.1.4.3. Cafeine

5.1.2. Apparatuur

5.1.3. Arts

5.1.3.1. Te laag gehouden arm

5.2. Te lage bloeddruk

5.2.1. Patient

5.2.1.1. Houding van patient

5.2.1.1.1. New Idea

5.2.1.2. Recente overgang van liggend naar zittend

5.2.1.3. Geneesmiddelen

5.2.1.4. Genotsmiddelen

5.2.1.4.1. Alcohol

5.2.2. Apparatuur

5.2.3. Arts

5.2.3.1. Te hoog gehouden arm