presenteren

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
presenteren Door Mind Map: presenteren

1. hulpmiddelen

1.1. powerpoint

1.2. prezi

1.3. film materiaal

1.4. whiteboard en flip over

2. aandachtspunten

2.1. duur van de presentatie

2.2. informatiedichtheid

2.3. opbouw van de informatie

2.3.1. inleiding

2.3.1.1. voorstellen

2.3.1.2. inleiden van het onderwerp

2.3.2. middenstuk

2.3.3. conclusie

2.3.3.1. afsluiten onderwerp

2.3.3.2. de conclusie geven

2.3.3.3. vermelden wat je bent vergeten in het middenstuk

3. wat moet de spreker bieden

3.1. deskundigheid

3.2. betrouwbaarheid

3.3. rust

3.4. enthousiasme

3.5. motivatie

3.6. zekerheid

4. spreekschema

4.1. hoe?

4.2. wat?

4.3. wanneer?

5. types slot

5.1. cirkelconstructie

5.2. samenvatting

5.3. conclusie en aanbeveling

6. 5 soorten presentaties

6.1. onderzoekspresentatie

6.2. productpresentatie

6.3. beleidspresentatie

6.4. bedrijfspresentatie

6.5. elevator pitch

7. gelegenheidspresentatie

7.1. feestrede

7.1.1. veel humor

7.1.2. niemand kwetsen

7.2. afscheidsrede

7.2.1. altijd positief

7.2.2. de toegesprokene een kopie van de presentatie

7.2.3. spreek niet te lang

8. gesprekstechnieken

8.1. non directief

8.1.1. de geintervieuwde staat centraal

8.2. directief

8.2.1. interviewer heeft meer te zeggen

9. soorten vragen

9.1. open vragen

9.2. gesloten vragen

9.3. hoofdvraag - doorvraag