De geschiedenis van de middeleeuwen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
De geschiedenis van de middeleeuwen Door Mind Map: De geschiedenis van de middeleeuwen

1. 4e eeuw

1.1. Constatijn De Grote

1.1.1. In 313 wordt het Christendom toegelaten

1.2. Theodosus

1.2.1. In 380 wordt het Christendom de staatsgodsdienst van Rome. Elke andere godsdienst is nu verboden

2. 5e eeuw

2.1. Frankische Rijk

2.1.1. Merovegh start het Frankische Rijk

2.2. Clovis

2.2.1. in 496 bekeerd Clovis zich tot het Christendom

2.3. St. Augustinus

2.3.1. Schrijft de leefregels voor het Christendom. Zo start hij 'monniken'

2.4. Bijbelvertaling

2.4.1. De Bijbel werd in het Latijn vertaald

3. 6e eeuw

3.1. Justinianus

3.1.1. Schrijft de beginselen voor een goede staat: 1 rijk 1 godsdienst 1 rechtsspraak

3.2. Gregorius De Grote

3.2.1. was een paus die voor een enorme verspreiding van het Christendom zorgde Rol van de monnik als gezant van het Christendom

3.3. Benedicutus van Nursia

3.3.1. Schrijft de leefregels voor de vrome Christene

4. 7e eeuw

4.1. Hofmeyers

4.1.1. Hofmeyers verkrijgen meer macht dan Frankische koningen

4.2. Pepijn I de Grote

4.2.1. Start nieuwe dynastie: Pepijniden

4.3. Merovingers

4.3.1. Merovingers sterven af Pepijniden alle macht

4.4. Pepijn III

4.4.1. Geeft paus grondgebieden. Beschermer van het Christendom Vader van Karel de Grote

5. 8ste eeuw

5.1. Karel De Grote

5.2. Karolingers

5.3. Koning als beschermer

5.3.1. Pepijniden als beschermer van het Christenlijk geloof

5.4. Karel De Grote

5.4.1. Zorgt voor een enorme expansie Grondvesten voor onderwijs, moderne staat, centrale macht

5.5. Islam

5.5.1. De Islam ontstaat door Mohammed in Mekka

5.6. Feodaliteit

5.6.1. Gronden worden door de Koning in leen gegeven aan vazallen

6. 9e eeuw

6.1. Karel De Grote

6.1.1. in 800 word Karel De Grote Keizer. 'Keizer' in dezelfde culturele traditie als de Romeinen

6.2. Karolingers

6.2.1. Karel De Grote start de dynastie van de Karolingers

6.3. Verdrag van Verdun

6.3.1. KDG sterft en verdeelt zijn gronden over zijn 3 zonen: W-Franksische Rijk Middenrijk O-Frankische Rijk

6.4. Eenmaking England

6.4.1. Alfred I: eenmaking

6.5. Noormannen

6.5.1. Teisteren heel Europa

7. 10e eeuw

7.1. W-Frankische Rijk

7.1.1. Capetingers alle macht Opvolgers zonen van KDG worden vermoord

7.2. O-Frankische Rijk

7.2.1. opvolgers zonen KDG aan macht worden nieuwe beschermheer Christendom

7.3. Opkomst steden

7.3.1. Door feodaliteit vluchten veel boeren naar handels- nederzettingen. Zo ontstaan steden

8. 11e eeuw

8.1. Frankrijk: macht daalt

8.1.1. Zwakke koningen Opvolgkwesties bloederig

8.2. England: macht stijgt

8.2.1. Angelsaksen aan macht Nemen Normandië in Willem de Veroveraar

8.3. Duitse Rijk: macht strijgt

8.3.1. Sterke koningen Rijkskerken

8.4. Geldeconomie

8.4.1. Ruilhandel maakt plaats voor geld

8.5. Macht steden strijgt

8.5.1. Plattelandvlucht Bevolkingsaantal in steden stijgt enorm

8.6. Urbanus II: Kruistocht I

8.6.1. Begin eerste Kruistocht naar Constantinopel

9. 12e eeuw

9.1. Frankrijk: macht stijgt

9.1.1. Kroondomeinen uitbreiden gecentraliseerde macht

9.2. England: macht stijgt

9.2.1. Sterke koningen

9.3. Duitse Rijk: troonstrijd

9.3.1. Strijd tussen twee huizen: Welfen vs Stauffen

9.4. Kruistocht II

9.4.1. Naar kruisvaartstaat

9.5. Ontstaan ridderorders

9.5.1. Ridderordes nemen specifieke functie aan bv. genezing, bescherming, ...