Het oude nabije Oosten

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Het oude nabije Oosten Door Mind Map: Het oude nabije Oosten

1. Egypte

1.1. De eerste Nijlboeren

1.1.1. 5000 v.C.

1.1.2. Vruchtbare oevers van de Nijl

1.1.2.1. Door overstroming

1.1.2.2. = vruchtbaar slib

1.1.2.3. via irrigatie

1.2. politiek

1.2.1. het eenheidsrijk

1.2.1.1. eerste koning (=farao)

1.2.1.1.1. Narmer (Menes)

1.2.1.2. vereniging Opper- en Neder-Egypte

1.2.1.3. erfelijk koningschap

1.2.1.4. dubbele kroon = symbool

1.3. economisch

1.3.1. tempeleconomie

1.3.1.1. landbouwsamenleving

1.3.1.2. alle grond = eigendom farao

1.3.1.3. boeren pachten grond van tempel

1.3.1.3.1. in ruil voor deel oogst

1.3.2. ruilhandel

1.3.2.1. geen geld

1.3.2.2. waarde gemeten in gewichtjes

1.3.2.3. goederen transport via Nijl

1.4. sociaal

1.4.1. standenmaatschappij

1.4.1.1. bevolkingspiramide

1.4.1.1.1. 1 farao en familie

1.4.1.1.2. 2 elite

1.4.1.1.3. 3 vrijen

1.4.1.1.4. 4 onvrijen (=slaven)

1.4.1.2. gelijkheid man- en vrouw

1.4.1.3. rol vrouwen

1.4.1.3.1. priesters, schrijvers en zelfs farao

1.4.1.3.2. godinnen

1.5. cultureel

1.5.1. Nijl

1.5.1.1. jaarlijkse overstroming

1.5.1.1.1. goden

1.5.1.2. indeling seizoenen

1.5.1.2.1. volgens overstromingen

1.5.1.2.2. zaai- en groeiseizoen

1.5.1.2.3. droogseizoen

2. Mesopotamië

2.1. Tijd van de eerste steden

2.1.1. vanaf 3500 v. C.

2.1.2. Midden Oosten

2.1.2.1. Vruchtbare Sikkel

2.2. politiek

2.2.1. ontstaan schrift = geschreven recht

2.2.1.1. wet van Hammurabi

2.2.2. eerste rijk

2.2.2.1. Sargon van Akkad = eerste staat

2.2.2.2. rivaliteit tussen steden

2.3. economisch

2.3.1. ontstaan schrift = ontstaan boekhouding

2.3.2. technische vooruitgang

2.3.2.1. landbouwirrigatie

2.3.2.2. metaalbewerking

2.3.2.2.1. koper

2.3.2.2.2. brons

2.4. sociaal

2.4.1. standenmaatschappij

2.4.1.1. 1 hoogste

2.4.1.1.1. koning

2.4.1.1.2. priester en legeroversten

2.4.1.2. 2 midden

2.4.1.2.1. handelaars

2.4.1.2.2. boeren

2.4.1.2.3. ambachtslui

2.4.1.3. 3 laagste

2.4.1.3.1. slaven

2.5. cultureel

2.5.1. georganiseerde godsdienst

2.5.1.1. polytheïsme

2.5.1.2. ziggoerat

2.5.1.3. ontstaan

2.5.1.3.1. astronomie

2.5.1.3.2. wiskunde

2.5.1.3.3. betere medische kennis

2.5.2. het schrift

2.5.2.1. spijkerschrift

2.5.2.2. kennis is macht

2.5.2.3. verhalen

2.5.2.3.1. Gilgamesj epos