Geschiedenis van Sparta

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Geschiedenis van Sparta Door Mind Map: Geschiedenis van Sparta

1. Politiek

1.1. Archaïsche periode

1.1.1. Afstammelingen van Doriërs

1.1.2. 8ste E- 7e E: periode van chaos

1.1.3. Lycurgus: hervormingen basis voor latere klassieke periode

1.2. Klassieke periode

1.2.1. Sparta als machtige schakel in Griekenland

1.2.2. Concurrentie met Athene

1.2.3. Deelname oorlog tegen Perzië

1.2.4. Leider militaire bond: Peloponnesische bond

1.2.5. in 371 v.C.: Enorm verlies tegen Thebe Spartaanse macht verbrokkeld

1.3. Hellenistische periode

1.3.1. Sparta was zwak door verloren oorlog tegen Thebe

1.3.2. Alexander De Grote verslaat Sparta

1.3.3. Sparta als deel van eengemaakt Griekenland

1.3.4. Sparta als deel van Rome als Griekenland in 168 v.C.

2. Sociaal

2.1. Archaïsche periode

2.1.1. 4 aprte steden: per twee steden één koning

2.1.2. Enorme sociale chaos

2.2. Klassieke periode

2.2.1. Leiding staat: 2 koningen + 5 eforen

2.2.2. Indeling staat in Homoioi (elite) perioken (omwonende) Heloten (stadsslaven)

2.2.3. Zware militaire opleiding voor kinderen

2.2.4. Rol vrouw belangrijk

2.2.5. Aantal Heloten stijgt Aantal Homoioi daalt Hierdoor slavenoorlogen

2.3. Hellenistische periode

2.3.1. Onderdanig aan Macedonische macht

2.3.2. Behouden sociale structuur desondanks deel Griekenland

3. Economie

3.1. Archaïsche periode

3.1.1. Ruilhandel

3.1.2. Beperkte handel

3.2. Klassieke periode

3.2.1. Gesloten economie Enkel handel met leden militaire bond

3.2.2. Graanproductie hoog door stadsslaven

3.3. Hellenistische periode

3.3.1. Handelscontacten langs de Middellandse Zee

3.3.2. Nog steeds vrij beperkte economie

4. Cultureel

4.1. Archaïsche periode

4.1.1. Bronzen tijdperk

4.2. Klassieke periode

4.2.1. Dictatuur

4.2.2. Beste resultaten tijdens eerste Olympische Spelen

4.2.3. Gesloten maatschappij onder strikt bewind

4.3. Hellenistische periode

4.3.1. Overnemen Macedonische kunststijl

4.3.2. Meer toenadering Griekse cultuur