Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
De Romeinen Door Mind Map: De Romeinen

1. het colosseum

2. het centrum

3. het Romeinse rijk

4. Uniek

5. kolossaal

6. het openluchttheater

7. ontstaan

8. Voor/ na Christus

9. de oever

10. stichten

11. zompig (moerassig)

12. bezetten

13. heer en meester zijn

14. de verharde wegen

15. besturen

16. de tempel

17. de keizer

18. macht

19. de bron, de fontein

20. de villa

21. het aquaduct

22. het mozaïek

23. spectaculair

24. de gladiator

25. rijkdom

26. de opgraving

27. de thermen