Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Studiekeuzes Door Mind Map: Studiekeuzes

1. Welke variant kies ik? En welke locatie?

1.1. DAG/DAV/VO/ALPO

1.2. Amersfoort/Utrecht

2. Vind ik de opleiding leerzaam/ uitdagend?

3. Voor de poort

3.1. Onze opleiding trekt met name studenten vanuit het VO en MBO (de laatste groep krimpt de laatste jaren, vanwege hogere instroomeisen). We hebben een kleine groep zij-instroomers en 21+-studenten.

3.2. Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk?

3.2.1. Profielkeuze

3.3. Welk beroep past bij mij?

3.3.1. www.centrumstudiekeuze.nl

3.4. Welke opleiding heb ik daarvoor nodig?

3.4.1. Nationale Onderwijs Beurs

3.4.2. http://www.studiekeuze123.nl/

3.4.3. HU-website (en van andere opleidingen)

3.4.3.1. http://www.studiekeuze.hu.nl/

3.4.4. www.centrumstudiekeuze.nl

3.5. Is een HBO-studie eigenlijk wel wat voor mij?

3.6. Welke hogeschool past bij mij?

3.6.1. Open dag

3.6.2. HU-website (en van andere HBO's)

3.6.2.1. http://www.studiekeuze.hu.nl/

3.6.3. Meeloopdag

3.6.3.1. http://www.studiekeuze.hu.nl/Studiekeuzeroute/Voorlichtingsactiviteiten

3.6.4. Matching

3.6.4.1. http://www.studiekeuze.hu.nl/aanmelden/matching

3.7. Kan ik aan de instroomeisen voldoen?

3.7.1. Landelijke toets taal

3.7.2. Landelijke toets rekenen

3.7.3. Landelijke toetsen wereldoriëntatie

3.7.4. www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

3.7.5. Zomercursus Taal en RW http://www.studiekeuze.hu.nl/los/onderwijs-en-opvoeding/zomercursus-taal-en-rekenen

4. Tijdens de propedeuse

4.1. Voel ik me hier thuis?

4.2. Vind ik de opleiding interessant?

4.3. Is mijn studievoortgang voldoende? Kan ik het niveau aan?

4.4. Welke keuzecursus (jaar 2) past bij mij?

4.4.1. Kunst & Musical

4.4.2. Vernieuwingsonderwijs

4.4.3. Onderwijs ontwerpen voor de 21e eeuw

4.4.4. Jaarcoördinator (?!) informeert en inventariseert, slb'er adviseert eventueel

4.5. profileren/ versnellen/vertragen?

4.5.1. DAV/DAG: mogelijke keuze voor bi-diplomering (Pabo/Nederlands) vanaf periode C.

5. In jaar 2

5.1. Wil en kan ik excelleren?

5.1.1. De slb'er informeert studenten over HU Honeurs.

5.1.2. Projectleider excellentie: Annelies Riteco

5.1.3. Opleidingscoördinator excellentie: Sonja van Aart

5.2. Welke vakprofilering kies ik voor Kunst (in jaar 3)?

5.2.1. Drama

5.2.2. Beeldende vorming

5.2.3. Muziek

5.2.4. Jaarcoördinator informeert en inventariseert, slb'er adviseert eventueel

5.3. Kies ik voor het jonge of het oudere kind (in jaar 3)?

5.3.1. Jaarcoördinator informeert en inventariseert, slb'er adviseert eventueel

5.4. Welke vakprofilering kies ik voor WO (in jaar 3)?

5.4.1. Natuur- en techniekonderwijs

5.4.2. Aardrijkskunde

5.4.3. Geschiedenis

5.4.4. Jaarcoördinator informeert en inventariseert, slb'er adviseert eventueel

5.5. Wat wil ik doen voor 'Durf te denken' (jaar 3)?

5.5.1. Coaching

5.5.2. Voorleesexpress

5.5.3. Ruud van Nistelrooij Academie

5.5.4. Weekendschool (Petje af)

5.5.5. Tutor

5.5.6. Jaarcoördinator informeert en inventariseert, slb'er adviseert eventueel

5.6. Op welke type school wil ik stagelopen?

5.6.1. Vernieuwingsonderwijs

5.6.2. SBO

5.6.3. Doorverwijzen naar coördinator werkplekleren (Henk Jacobs)

5.7. versnellen/vertragen?

6. In jaar 3

6.1. Welke minor wil ik doen (in jaar 4)?

6.1.1. Jaarcoördinator informeert en inventariseert, slb'er adviseert eventueel

6.1.2. https://intranet.sharepoint.hu.nl/HUD/info/minors/Pages/default.aspx

6.1.3. https://www.kiesopmaat.nl/

6.1.4. Naar het buitenland? https://intranet.sharepoint.hu.nl/HUD/info/IO/Study_Abroad/Pages/Options%20and%20requirements.aspx

6.2. Op welke school wil ik mijn afstudeerstage doen?

6.2.1. Alleen op opleidingsscholen!

6.3. Versnellen/vertragen/profileren?

7. In jaar 4

7.1. Wil ik nog verder studeren/ een master doen?

7.1.1. www.masters.hu.nl

7.1.2. www.centrumstudiekeuze.nl

8. Na de studie

8.1. Zijn er nog verdiepende of aanvullende opleidingen/ cursussen die ik kan/ wil doen?

8.1.1. Master SEN (Marnix/Windesheim/Fontys)

8.1.2. Educational Sciences: Learning in Interaction (UU)

8.1.3. Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken (UU)

8.1.4. Onderwijswetenschappen (UU)

8.1.5. Orthopedagogiek (UU)

8.1.6. http://www.iselingehogeschool.nl/ih_nl/specialiseren.php