Middeleeuwse stad

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Middeleeuwse stad Door Mind Map: Middeleeuwse stad

1. Vrij zijn!

1.1. kasteelheer was de baas over de horige boeren

1.2. horige boeren=geen vrije boeren

1.3. weglopen

1.3.1. 1 jaar + 1 dag zonder gepakt te zijn = vrij

1.3.2. toch gepakt = straf

2. Groei: van dorp naar stad

2.1. 1. uitvindingen (ploeg)

2.2. 2. minder boeren

2.3. 3. meer ambachtsmannen

2.4. 4. meer koopmannen

2.5. 5. minder veiligheid!

2.5.1. schepenzaal: hier wordt recht gesproken

2.5.2. rakkers: pakken dieven en misdadigers op

3. Regels

3.1. stadsbestuur

3.1.1. 2 of meer burgemeesters

3.1.2. gilden =vereniging van mensen met hetzelfde beroep

3.1.2.1. houtzagers

3.1.2.2. bakkers

3.1.2.3. schoenmakers

3.1.3. vroedschap = groep van kooplieden

3.2. rechtbank = schepenbank: schepenen beslissen over de straffen

3.2.1. licht

3.2.1.1. 1. schandblok

3.2.1.2. 2. boete

3.2.2. zwaar

3.2.2.1. 3. stad uit/verbannen

3.2.2.2. 4. onthoofd

4. Gebouwen

4.1. centrum

4.1.1. kerken

4.1.1.1. glas-in-lood

4.1.1.2. schilderijen

4.1.1.3. beelden

4.1.2. stadhuis

4.1.2.1. schepenzaal = rechtzaal

4.1.2.1.1. archief

4.1.2.2. stadsbestuur vergadert hier

4.2. stadspoort

4.2.1. poortwachters controleren iedereen die binnen willen komen

5. 1200