Verklaring opkomst Hitler/Nazisme

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Verklaring opkomst Hitler/Nazisme Door Mind Map: Verklaring opkomst  Hitler/Nazisme

1. Sociaal/Economisch

1.1. 11 Nov 1918

1.1.1. Onvrede slachtveld

1.1.2. Hongersnood

1.1.2.1. CRISIS

1.2. 1919

1.2.1. Oproepen tegen communisten/Sovjet Republiek München -> bestraft openbaar geweld

1.2.2. Veel werkeloosheid

1.2.3. Duitsland

1.2.3.1. Verloor grote stukken terretorium

1.2.3.2. Grote herstelbedragen 'overwinnaars'

1.3. Begin 1920

1.3.1. Inflatie Bv Brood -> 4Mj

1.4. Jan 1923

1.4.1. Bezetting Ruhrgebied door Frankrijk

1.4.1.1. Versterking kloof Franse en Duitsers

1.4.1.1.1. Druk overheid; vernedering t.o.v. Franse

1.4.1.2. Franse autoritair

1.5. Halverwege jaren '20

1.5.1. Herstel Duitse economie

1.5.1.1. Weima regering -> Problemen herstelbetalingen opgelost (geld lenen Amerika -> uitbetaling Franse en Britten)

1.5.1.1.1. Goede tijden gefinancierd korte leningen

1.5.1.2. Deflatie

1.6. 1931

1.6.1. Slecht Duitsland

1.6.1.1. Plotselinge daling landbouwprijzen wereldmacht

1.6.1.1.1. Platteland armoede

1.6.1.2. Wall street crash

1.6.1.2.1. Wereldwijd dalende conjuctuur

1.6.1.3. Werkeloosheid steeg ( 5 mj.)

1.6.1.4. 5 grootste Duitse banken & meer 20.000 Duitse bedrijven failliet

1.6.1.4.1. Middenklasse aan beurt

1.6.2. -> omstandigheden gunstig nazi's

2. Cultureel

2.1. 1919

2.1.1. antisemitische vooroordelen (jodenhaat) -> leider communisme: joods (bolsjewisme=jodendom)

2.1.1.1. 'Versaille = misdaad, gepleegd Joden'

2.2. Halverwege jaren '20

2.2.1. Gedacht: 'Wereld jodendom -> macht veroveren en wereld overheersen'

2.2.1.1. Antisemitisme & geweld onmisbaar politieke proces

3. Politiek/Militair

3.1. 11 Nov 1918

3.1.1. Wapenstilstand (WWI)

3.1.1.1. Onvrede slachtveld (teleurgesteld)

3.1.1.2. Vredesverdrag Versailles

3.1.1.3. Duitsland: democratie

3.1.2. Geallieerden hielden grenzen dicht (grondstoffen)

3.1.2.1. CRISIS

3.1.3. Politieke onvreugde (conservatieven en socialisten -> Radicalisten)

3.2. Lente 1919

3.2.1. Overname door linkervleugel (radenrepubliek) -> April 1919 Sovjet Republiek München

3.2.1.1. Soldaten ondersteunden vrijkorps

3.2.1.1.1. Gesteund rechte legerofficieren

3.2.1.1.2. Rechtste huursoldaten uitbetaald regering -> Leden radenrepubliek vermoorden

3.2.2. Hitler, lid Duitse arbeiderspartij

3.2.2.1. Hitler tegen joden & communisten

3.2.2.2. Hilter: 'onverbiddelijkheid vredesverdrag van Versailles'

3.3. Begin 1920

3.3.1. Behoefte sterk man (vertegenwoordiger) -> Geen democratie

3.4. 1921

3.4.1. Hitler; leider Duitse arbeidspartij (hernoemd: Nationalistische Socialistische Duitse Arbeidspartij: Nazi's)

3.4.2. Rechte partijen -> klein

3.4.2.1. 'Versaille = misdaad, gepleegd Joden'

3.5. 1922

3.5.1. Herman Göring (Held WWI) steunde Nazi's, omdat partij : revolutionair

3.5.2. Nazi's verstoren vergadering linkervleugel (geweld) (-> Document in beslag genomen ( Hitler macht))

3.6. Jan 1923

3.6.1. Hitler exploiteerde

3.6.2. 8 Nov

3.6.2.1. Hitler organiseerde rechts-politieke vergadering -> Eist nationale evolutie Bavaria (Linkse-regering omver werpen)

3.6.2.2. 9 Nov

3.6.2.2.1. Opstand nazi's (& andere rechtse partijen) in München ( gestopt door politie -> steunden nazi's niet

3.7. 1924

3.7.1. Hitler & andere leiders berecht

3.7.1.1. Hitler beroemd stoere houding (t.o.v. het hof)

3.7.1.1.1. Mild vonnis (rechter zijn kant) + Strafvermindering

3.8. Halverwege jaren '20

3.8.1. Non-politieke organisaties Bv. Wandenvogel -> Wouden oudere en simpelere levenswijze

3.8.1.1. Actievoerders tegen, bourgeois maatschappij

3.8.2. Nazipartij: klein & radicaal

3.8.2.1. Belofte: 'Nazi's aan de macht -> Duitse joden Duits staatsburgerschap ontnomen & eventueel verwijdering land

3.8.2.2. Eigen paramilitaire vleugel: Storm Troopers -> nazivergaderingen beschermen & leden andere partijen intimideren & sympathisanten optrommelen

3.8.2.3. Partij groeien o.l.v. Adolf Hitler (administratie = chaotisch)

3.8.2.3.1. Hitler principe: 'natuurlijke selectie,recht van sterkste -> natuurwet'

3.8.3. 1925

3.8.3.1. Hitler , vraag leider plaatse afdeling worden -> afgewezen: ' niet taak van leider, om hem als leider vragen'

3.8.3.2. Nazipartij faalde grote wedloop -> nazi's kwamen niet macht

3.9. 1928

3.9.1. Geheim regeringsrapport: Nazi's klein randpartijtje

3.10. 1931

3.10.1. Nazi's en communisten doen beter -> democratie tastte aan (stemmen stegen extreem)

3.10.1.1. Duitsers vatbaarder nazi's, er werd geluisterd

3.10.1.1.1. Hilter: 'Ik ben sterkste, dus ik kan de economische crisis vermijden als hoofd dynamische partij' -> interne vijanden vernietigen & land opbouwen nationale eenheid. Hitler = vernieuwend

3.11. 1932

3.11.1. Presidentiële verkiezeningscampagne -> 'Hitler over Duistland' (vliegtuig 22 steden in 7 dagen)

3.11.1.1. Verloor verkiezingscampagne van Hindenburg-> Hitler zette zich alternatieve leider Duitsland

3.11.1.1.1. Hitler eiste kanselier worden -> Groep zakenlieden met inbegrip van de president van de rijksbank schreven Hindenbrug

3.11.1.2. Meerderheid Duitsers waren communisten of nazi's -> partijen durfde openlijk toe te geven de democratie omver te werpen

3.11.1.2.1. Ontstond burgerlijke druk -> leger niet nazi's, communisten en de grenzen bewaken naar oorlogsapparaat

3.11.2. Werkloze 1 ding: bij communisten of Storm Troepen ( discipline & orde) horen

3.11.3. Laat 1932

3.11.3.1. Druk uitgeoefend op Hindenburg

3.11.3.1.1. Druk op nazi's

3.11.3.2. Vorige kanselier onderhandelen: als hij vice-kanselier mocht worden en er maar 2 nazi's zouden zijn, omringd door traditioneel communisten

3.12. 30 jan 1933

3.12.1. Hitler kanselier (aangeboden Hindenburg) ->

3.12.1.1. nazi's geschiedenis herschrijven: Hitler kanselier geworden omdat lotsbestemming is -> maar kwam door economische omstandigheden & steun en misrekening van anderen.

3.12.2. Fakkeloptocht nazi's door Berlijn: Begin revolutie