pluriforme samenleving

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
pluriforme samenleving Door Mind Map: pluriforme samenleving

1. Cultuur

1.1. Culturele diversiteit

1.1.1. cultuurrelativisme

1.1.2. cultuuruniversalisme

1.2. Dominante/sub/tegencultuur

1.3. Socialisatie

1.3.1. Socialiserende instituties

1.3.1.1. gezin

1.3.1.2. school

1.3.1.3. werk

1.3.1.4. sport

1.3.2. sociale dentiteit

1.3.3. Sociale controle

1.4. Internalisatie

1.5. Cultuur kenmerk

1.5.1. normen

1.5.2. waarden

2. Migratie

2.1. Motieven om te migreren

2.1.1. push en pull-factoren

2.1.2. economische motieven

2.1.2.1. gastarbeiders

2.1.2.2. kennismigranten

2.1.3. sociale motieven

2.1.3.1. Gezinsvorming

2.1.3.2. gezinshereniging

2.1.4. politieke motieven

2.2. Vluchteling/ Asielzoeker

2.2.1. Asielprocedure

2.2.1.1. Illegaal

2.3. Migrantengroepen

2.3.1. immigratie

2.3.2. emigratie

3. Toekomst pluriforme samenleving

3.1. nature

3.1.1. nurture

3.2. ontwikkeling

3.2.1. Univerele verklaring van de rechte van de mens (1948)

3.2.2. Europees verdrag van de rechten van de mens (1950)

3.2.3. Verdrag van Maastricht (1992)

3.3. restrictief toelatingsbeleid

4. samenleving

4.1. leven

4.1.1. multiculturele samenleving

4.1.2. pluriforme samenleving

4.2. loyaliteit

4.2.1. individualisme

4.2.2. collectivisme

4.3. VN vluchteling-verdrag/verdrag van Geneve (1951)

4.4. individueel

4.4.1. allochtoon

4.4.1.1. autochtoon

4.5. samenlevingsmodellen

4.5.1. Sancties

4.5.2. segregatie

4.5.3. intergratie

4.5.4. assimilatie