personeelsplanning

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
personeelsplanning Door Mind Map: personeelsplanning

1. mobiliteit

1.1. instroom

1.1.1. wervingsplan

1.1.2. contacten

1.2. doorstroom horizontaal en verticaal

1.2.1. opleidingsplan

1.2.2. loopbaanplan

1.2.3. promotie/demotieplan

1.2.4. verzuimbeheersingsplan

1.3. uitstroom

1.3.1. afvloeiingsplan

1.3.2. overplaatsingsplan

2. niveaus

2.1. strategisch

2.2. tactisch

2.3. operationeel

3. laatste plan is het mobiliteitsschema, begin van nieuwe cyclus

4. formatieplan

4.1. personeelsbudget

4.2. bezettingsoverzicht

5. uitgangspunten personeelsplanning

5.1. stuurgetallen

5.1.1. absoluut

5.1.2. relatief

5.2. kengetallen

5.2.1. absoluut

5.2.2. relatief

5.3. termijn vaststellen

5.4. algemeen beleidsplan

5.5. historie

6. externe gegevens

6.1. demografische situatie

6.2. arbeidsmarkt

6.3. onderwijs

6.4. wetgeving/ CAO

6.5. sociale ontwikkelingen

7. gegevens bij P&O

8. personeelsbehoeften bepalen

8.1. subjectief

8.1.1. vraaggesprek

8.1.2. delphi methode

8.1.3. budgettering

8.2. statistisch

8.2.1. extrapoleren

8.2.2. correlatiemodellen