Multiculturele Samenleving

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Multiculturele Samenleving Door Mind Map: Multiculturele Samenleving

1. Cultuur

1.1. Cultuurkenmerken

1.1.1. Eten

1.1.2. Geloof

1.1.2.1. Bij mij is het islam

1.1.3. Muziek

1.1.4. Feestdagen

2. Nature

2.1. Aangeboren eigenschappen

2.1.1. Ritmegevoel

2.1.2. Seksuele voorkeur

2.1.3. Lichaamsbouw

2.1.4. Verlegen zijn

2.1.5. Snel kwaad worden

3. Autochtoon

3.1. Ons maatschappijleer docent

3.2. Mijn vrienden

3.3. Ouders zijn geboren in het land waar ze bevinden

4. Allochtoon

4.1. Mijn ouders, zussen, broertje en ik

4.2. Eén van je ouders zijn in het buitenland geboren

5. Nurture

5.1. Aangeleerde eigenschappen

5.1.1. Je beheersen

5.1.2. Met rechts schrijven

6. Culturele diversiteit

6.1. Verscheidenheid aan cultuur

6.2. Pluriform

6.2.1. Veelvormig

7. Dominante cultuur

7.1. Alle kenmerken worden geaccepteerd van andere groepen

7.2. Belangrijkste cultuur

8. Sub-cultuur

8.1. Afwijkend van de dominante cultuur

9. Tegencultuur

9.1. Een groep die zich verzetten tegen de dominante cultuur

10. Sociale cohesie

10.1. Onderlinge verbondenheid tussen groepen mensen

10.1.1. Overeenkomsten

10.1.2. Afhankelijk van elkaar

11. Cultuuroverdrag

11.1. Socialisatie

11.1.1. Mijn opa en oma

11.1.2. Waarde en normen van andere culturen aanleren / nadoen

11.1.3. Imitatie

11.2. Cultuur leren

12. Sociale controle

12.1. zorgen voor orde, zekerheid en rust in een samenleving

12.2. Mensen die andere mensen stimuleren

13. Sancties

13.1. Strafmaatregelen of andere maatregelen om een bepaald gedrag van een staat af te dwingen

13.2. Manier van belonen

13.3. Manier van straffen

13.4. Formele en informele sancties

14. Internalisatie

14.1. Automatiseren van gedragspatronen

14.1.1. Zindelijk worden

14.1.2. Eten met bestek

14.2. Overnemen van waarden

15. Sociale identiteit

15.1. Wie jij bent

15.1.1. Vriend/vriendin

15.1.2. Zoon/dochter

15.1.3. Leerling

15.1.4. Broer/zus

15.2. In een groep horen

15.2.1. Jezelf identificeren

15.2.2. Je voelt je aangesproken als iemand het over die groep heeft

16. Collectivisme

16.1. het individu van ondergeschikt belang ten opzichte van de grotere groep

16.2. Cultuur

17. Individualisme

17.1. Cultuur

17.2. Legt nadruk op persoonlijke ontwikkeling en het individu

18. Loyaliteit

18.1. Getrouwheid

18.1.1. Trouw zijn aan een groep

18.2. Iets of iemand steunen en niet alleen laten

19. Migrantengroepen

19.1. Mensen die uit een land vertrekken of in een land aankomen

19.1.1. Immigratie

19.1.1.1. Ergens naartoe gaan

19.1.2. Emigratie

19.1.2.1. Ergens uit vertrekken

20. Illegaal

20.1. Buitenlander die zonder de vereiste vergunningen in een land woont

20.2. Komt ook voor in Nederland

21. Gezinsvorming

21.1. Migratie met het doel te trouwen

22. Gezinshereniging

22.1. Migratie om weer met je familie herenigd te worden

23. Vluchteling

23.1. Meeste Syriërs nu

23.2. Iemand die is weggegaan om ergens aan te ontkomen

23.2.1. Onder het verdrag van Geneve

24. Asielzoeker

24.1. Iemand die in Nederland, om welke reden dan ook, asiel heeft aangevraagd om te mogen blijven

25. Asielprocedure

25.1. Geldige identiteitspapieren hebben

25.2. Verblijfsvergunning vragen

26. Asielzoekerscentrum

26.1. Opvangcentrum voor asielzoekers

27. Samenlevingsmodellen

27.1. Segregatie

27.1.1. Verschillende culturele groepen leven samen

27.2. Intergratie

27.2.1. Het in elkaar opgaan van verschillende groepen

27.2.2. 2 of meer geledingen in een bedrijfskolom samengaan

27.3. Assimilatie

27.3.1. Zodanige aanpassing van individuen of groepen aan een dominante cultuur dat de oorspronkelijke culturele identiteit op de achtergrond raakt

28. Cultuurrelativisme

28.1. Visie: alle culturen zijn gelijkwaardig

28.1.1. Cultuurkenmerken respecteren en accepteren

28.2. De ene cultuur is niet beter dan de andere

29. Cultuuruniversalisme

29.1. Visie: er zijn normen en waarden waar iedereen aan moet houden

29.1.1. Westerse culturen

30. Verdragen en wetten

30.1. Verdrag van Maastricht

30.2. VN vluchtelingen-verdrag/verdrag van Geneve

30.3. Europees verdrag van de rechten van de mens

31. Restrictief toelatingsbeleid

31.1. Een beperkend toelatingsbeleid, wanneer een land alleen onder strenge voorwaarden en regelgeving immigranten toelaat.