Online mind mappen en brainstormen

Maak je eigen geweldige maps

Online mind mappen en brainstormen

Zelfs onderweg

met onze gratis apps voor iPhone, iPad en Android

Aan de slag

Heb je reeds een account? Log In

Industriële revolutie by Mind Map: Industriële revolutie
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Industriële revolutie

meer handelroutes

Landbouw

Mechanisering

bevolkingsgroei

zaaimachine

Groei Landbouwproductiviteit

Economie

ontstaan arbeidersklasse

grote armoede in onderklasse

slechte arbeidsomstandigheden

grotere vraag ontketend grotere productie, ontketend grotere vraag enz., enz..

handel met kolonies

verbeterde landbouwtechnieken

demografie

urbanisatie

Overbevolking en woningnood in steden

grote bevolkingsgroei

groeiende vraag

technologie

uitvinding stoommachine

transport, stoomtrein, stoomboot

productie, textielindustrie, waterframe

Fabrieken

automatisering

Geografie

Grondstoffen

Essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe machines, Steenkool, grondstoffen, ijzererts

Groeiende vraag naar grondstoffen, ijzererts

Internationale Handel

Kolonie heel divers, meer vraag naar goederen

Politiek

ontstaan politieke stromingen

liberalisme, verlichtingsdenken

socialisme, Karl Marx

confessionalisme/conservatisme

nationalisme