Roc van Twente

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Roc van Twente Door Mind Map: Roc van Twente

1. Visie op leren

1.1. Studenten tevreden over kwaliteit van het onderwijs

1.2. Studenten dat jaarlijks slaagt voor de opleiding stijgt

1.3. We leren studenten op door samen te werken in de termen van persoonlijkheid, beroepshouding en doorzettingsvermogen.

1.4. Voor elke student moet de gelegenheid er zijn om uit te blinken

2. Ambities maken ons sterker

2.1. Wij zijn een levenslang nieuwsgierig

2.2. Wij verbinden ons onderwijs aan de Twentse samenleving

2.3. Wij zijn een inspirerende organisatie voor onze medewerkers en studenten

2.4. Een leven lang leren

3. Visie en missie: Leren door krachten te bundelen.

4. Visie op schoolklimaat

4.1. We respecteren ieders professionaliteit, positie en rol in de organisatie.

4.2. We luisteren en hebben belangstelling voor elkaar wel en wee

4.3. We complimenteren, motiveren, helpen zo nodig en geven op constructieve wijze feedback als iets niet gaat zoals verwacht.

4.4. We nemen af en toe even de tijd voor een informeel moment van reflectie; wat gaat goed, wat kan beter?

5. Visie op vakdidactiek en docentenrol

5.1. Docenten dat vakinhoudelijke dan wel didactische scholing volgt.

5.2. Talenontwikkeling van medewerkers: gericht op persoonlijke en organisatieontwikkeling

5.3. Scholing om vakinhoudelijke te borgen, mede in het licht van toekomstige eisen op het gebied taal en rekenen