Sociale media en opleiden

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Sociale media en opleiden Door Mind Map: Sociale media en opleiden

1. Voorbeelden

1.1. samenwerking tussen studenten van verschillende landen en locaties

1.2. Wiki, bijv. wiki.surfgroep

1.3. Google Docs

1.4. YouTube

1.5. Discussietool in nieuwe versie BlackBoard

1.6. Twitter

1.7. Met elkaar, en met de docent

2. Kenmerken

2.1. Informatiecontrole nieuw vakgebied

2.2. Non-profit

2.3. Kennis- en informatieintensief

2.4. Wel problemen (?)

2.5. Informatie is cruciaal

2.6. ICT ondersteund

2.7. Onderwijsondersteunend

2.8. Wereldwijd toegankelijk

2.9. Laagdrempelig

2.10. Goedkoop

2.11. Snel

3. Sterke kanten

3.1. Samenwerking tussen scholen

3.2. Actieve rol studenten, activerend

3.3. Sluit aan bij mogelijkheden en manieren van leren van studenten.

3.4. Meer contact met studenten, bijv. via Twitter

3.5. Zelf dingen bijdragen, bijv Greenfood

3.6. Positief formuleren leren

3.7. Beter leren formuleren

3.8. Leuk

3.9. Samenwerken, uitwisselen, interactie

3.10. Participatie van studenten is goed te volgen, feedback op te geven

3.11. Snellere communicatie, snelle wisselwerking

3.12. Archieffunctie

3.13. Los van tijd/plaats

3.14. Wereld wordt kleiner en toegankelijker

3.15. Van elkaar leren

3.16. Eenvoudig te organiseren

4. Minder sterke kanten

4.1. Bepalen van niveau/ hoe toetsen?

4.2. Afdeling communicatie wordt er zenuwachtig van

4.3. Angst voor misbruik

4.4. Hoeveelheid informatie

4.5. Gedoe met inloggen

4.6. Neiging tot weinig diepgang

4.7. Privacy (bijdragen blijven)

4.8. Mensen aan het werk krijgen, interactie niet vanzelf

4.8.1. Assessment

4.9. Bedrijfsleven niet betrokken bij gebruik

4.10. Weinig kennisdeling(bv. crowdsourcing)

4.11. Onpersoonlijk, afstandelijk

4.12. Leidt tot tweedeling (deel docenten kan niet meer mee)

4.13. 24 uur bereikbaarheid leidt tot druk

4.14. Geïsoleerd raken

5. Vragen

5.1. Hoe beoordelen?

5.2. Hoe voegt het iets toe (leuk, extra)?

5.3. Kunnen 4 groepen in 1 wiki werken?

5.4. Hoe kun je sociale media bewust inzetten (docent & studenten)?

5.5. Is het breed inzetbaar?

5.6. Is het breed geaccepteerd? Hoe krijg je iedereen mee?

5.7. Hoe wordt de kwaliteit geborgd? Eindredactie?

5.8. Toepasbaar voor alle niveaus?

5.9. Persoonlijke zaken - hoe?