Wetgeving verpleegtechnische handeling

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Wetgeving verpleegtechnische handeling Door Mind Map: Wetgeving verpleegtechnische handeling

1. BIG

1.1. Beschermd een zorgvrager tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

1.2. Regelt wie welke 'voorbehouden' handeling mag uitvoeren in de gezondheidzorg

1.3. Regels voor zorgverleners door beroepsbeoefenaren in de gezondheidzorg

1.4. De wet regelt de tuchtrecht.

2. WGBO

2.1. Voor zorgvragers die vrijwillig zijn opgenomen

2.2. WGBO legt de rechten en plichten van zorgvragers en zorgverleners vast

2.3. De WGBO is van toepassing op de geneeskundige behandeling van vrijwillig opgenomen somatische verpleeghuisbewoners.

2.4. De WGBO regelt ook dat een arts soms zonder toestemming een medische ingreep mag doen

2.5. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben

3. CIZ

3.1. Als je een zware zorgbehoefte heb kan dat hier gemeld worden.

3.2. Aan de hand van een persoonlijk gesprek en toetsing nemen zij een indicatie besluit.

3.3. Bepaald de ZorgZwaartePakket

4. BOPZ

4.1. Indicatie voor niet vrijwillig opgenomen zorgvragers

4.2. Voorwaarden middelen en maatregelen, of dwangbehandeling

4.3. Rechten voor zorgvragers die niet vrijwillig zijn opgenomen in een psychiatrische instelling

4.4. Bij wilsonbekwaam verklaren, toepassen van dwangbehandeling of van middelen of maatregelen of het niet uitvoeren van een behandelplan. kan een gedwongen opgenomen zorgvrager een klacht indienen bij het bestuur van een instelling

5. WLZ

5.1. Onder deze nieuwe wet vallen alle zorgtaken voor mensen met een zware, langdurige zorgbehoefte

5.2. Recht op zorg in een instelling of thuis.

6. Kwaliteitswet

6.1. Het verplicht zorginstellingen de kwaliteit te bewaken

6.2. Vier eisen : verantwoorde zorg, op kwaliteit gericht beleid, het opzetten van een kwaliteitssysteem en het maken van een jaarverslag.

6.3. Het beleid dat de zorginstelling voert, moet daarom gericht zijn op het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

6.4. Calamiteiten en seksueel misbruik waarbij zorgvragers of zorgverleners bij betrokken zijn moeten gemeld worden bij de inspectie