MORELE OPVOEDING 'Kinderen leren zelf     wel hoe het hoort'

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
MORELE OPVOEDING 'Kinderen leren zelf     wel hoe het hoort' Door Mind Map: MORELE OPVOEDING  'Kinderen leren zelf     wel hoe het hoort'

1. VROEGER

1.1. Er werden geen vragen over gemeenschappelijke identiteit gesteld.

1.2. Autoriteit van leerkrachten en ouders werd niet in vraag gesteld

1.2.1. Wanneer dat wel gebeurde werd dit zwaar gestraft.

2. NU

2.1. Andere doelen in de opvoeding

2.1.1. 1. Kinderen zijn individuen

2.1.2. 2. Zoeken een plaats binnen de samenleving

3. Wat moet een leraar met Bransens commentaar?

3.1. In Nederland is tolerantie = onverschilligheid

3.2. Mensen zeggen vaak dat we terug naar de oude normen en waarden moeten, maar ze vergeten dat alles nu eenmaal veranderd is.

3.3. Volgens Bransen moet je in situaties waarbij de klas je uitdaagt reageren op de manier die bij jouw persoon past. Hoe je reageert maakt niet uit, zolang je maar JEZELF blijft.

3.4. Daarbij kunnen je kinderen niet veranderen, maar in sommige conflicten kan de leraar ze wel sturen, kinderen gaan niet veranderen wanneer je druk op ze uitoefent. Je kan ze wel vragen stellen, ze ontdekken zelf wel waardoor ze in de fout gaan.

4. Egocentrische kijk op opvoeding?

4.1. Het lijkt misschien zo, maar het is een vorm van bescheidenheid.

4.2. Je overschat je eigen vermogens wanneer je denkt dat je veel invloed op iemand uitoefent. Je ontkent hierdoor dat een ander iets van zichzelf kan maken.

4.3. Gouden regel: zie vooral hoe jij met jezelf omgaat, zo geraak je al erg ver.

5. Jan Bransen

5.1. "grote vragen" combineren met alledaagse problematiek van het opvoeden.

5.2. Je bent nooit klaar met een opvoeding, vragen over opvoeding zullen blijven komen.

5.3. men probeert een beeld te scheppen van een kind , dit is onmogelijk want kinderen veranderen continu.

5.4. Opvoeding = ruimte geven voor verandering

5.5. Opvoeding ≠ je kinderen willen veranderen

5.6. theorie komt deze tijd weinig voor.

5.7. niet eens met Marcia van der Hoeven

6. Maria van der Hoeven

6.1. = onderwijsminister

6.2. school spreekt nul tolerantie voor jongeren af met ouders

6.3. Er moeten regels voorzien worden op scholen met multiculturaliteit, anders wordt het verwarrend wanneer een cultuur andere regels kent.

6.4. "we moeten terug naar het oude idee van gehoorzaamheid."

7. Wat als het uit de hand loopt?

7.1. Jan Bransen

7.1.1. De samenleving is niet crimineler dan vroeger.

7.1.2. Wanneer loopt het uit de hand? Wat is de grens?

7.1.3. door op voorhand een contract af te sluiten met de ouders word het slechte gedrag uitgelokt.

7.1.4. geen gebrek maar net een te veel aan morele autoriteit.

7.1.5. het proces van het bijbrengen van waarden en normen begint wanneer kinderen op school komen.