Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Ontwerpen Door Mind Map: Ontwerpen

1. curriculum analyse

1.1. Van den Akker (2003)

1.1.1. 3 levels curriculum Beoogd curriculum (Visie) Geïmplementeerd curriculum ( Ondewijs) Gerealiseerd curriculum ( Ondewijs van de leerlingen)

1.1.2. 4 niveau's Macro (Landelijk) Meso ( School) Micro (Groep) Nano (Kind)

1.1.3. Componenten Van den Akker 1.Visie 2. Leerdoelen 3. Leerinhoud 4. Leeractiviteiten 5. Bronnen & materialen 6. Tijd 7. Groepen 8. Rol van de leerkracht 9. Toetsing

2. instructional design

2.1. Backward design model

2.1.1. Doelbepaling

2.1.2. Proces in beeld brengen

2.1.3. Lesmateriaal definiëren

2.2. IDI model

2.2.1. Definieer activiteiten * Probleem vaststellen * Analyse context * Ontwerpactiviteiten

2.2.2. Ontwikkelactiviteiten * Leerdoelen * Methode specificeren

2.2.3. Evaluatie * Analyseer resultaten * Construeer prototype * Implementeer

3. Ontwerpen en leren

3.1. Leertheorieën

3.1.1. Behaviorisme

3.1.2. Cognitivisme

3.1.2.1. sociaal cognitivisme

3.1.3. Constructivisme

3.2. Toetsing

3.3. Flow

3.3.1. Motivatie

3.3.1.1. Extrinsieke motivatie

3.3.1.2. intrinsieke motivatie

3.4. Scaffolding

3.4.1. Onderzoekend leren

3.4.1.1. Samen een onderzoeksvraag opstellen.

3.4.1.2. Zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky)

3.4.1.3. 21st century skills

3.4.1.3.1. Samenwerken

3.4.1.3.2. Digitale geletterdheid

3.4.1.3.3. Probleemoplossend vermogen

3.4.1.3.4. Zelfregulering

3.5. Nieuwe media

4. Onderzoekend leren 21ste century skills

4.1. Trapmodel

4.1.1. Ontwikkelingsniveaus Dreyfus (1980) 1. Novice 2. Beginner 3. Competent 4. Proficient 5. Expert

5. Leren

5.1. Oppervlakkig leren

5.2. Diepgaand leren