Les 5: De toekomst van de pluriforme samenleving

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Les 5: De toekomst van de pluriforme samenleving Door Mind Map: Les 5: De toekomst van de pluriforme samenleving

1. Universele verklaring van de rechten van de mens (1948): dit is opgesteld na de tweede wereldoorlog met afspraken die wereldwijd moeten gelden. deze rechten zijn op gebied van vrijheid, gerechtigheid en vrede. Alle leden van de Verenigde Naties hebben zich aan de verklaring gebonden.

2. Europees verdrag van de rechten van de mens (1950): dit is ook een verdrag waarin is vastgesteld welke rechten je hebt als je Europees bent. Ook is hier het asielbeleid in vastgelegd.

3. VN vluchtelingen verdrag/verdrag van Geneve (1951): dit is een verdrag waar de rechten van vluchtelingen zijn vastgesteld en er wordt benoemd wanneer iemand een vluchteling is.

4. Verdrag van Maastricht (1992): dit is een verdrag waarin het vrij verkeer wordt geregeld onder personen en goederen binnen de Europese Unie. Volgens dit verdrag mag je als Europeaan overal binnen de EU vestigen.