Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Afstemmen Door Mind Map: Afstemmen

1. Thema bouwen

1.1. Leef-belevingswereld

1.1.1. Is het actueel bij de kinderen?

1.1.2. Leeft het ?

1.2. Breed

1.2.1. Kan ik er verschillende vakgebieden aan koppelen?

1.3. Onderwijsbehoeftes

1.4. Sluit aan bij school

2. Vakdidactiek

2.1. AK

2.1.1. Kaartlezen

2.1.2. Schaalniveau 1 t/m 4

2.1.3. Multi pers. kijken

2.1.4. Verhalend ontwerpen

2.1.5. Geografische vierslag

2.1.6. Beeldvormers

2.2. Note

2.2.1. 7 stappen plan

2.2.2. Denkschema

2.2.3. Waarnemen

2.2.4. Onderzoekend leren

2.2.5. Observatiekring

2.2.6. Ontwikkelingscyclus

2.3. Geschiedenis

2.3.1. Beeldvormers

2.3.2. Tijdlijn

2.3.3. Onderzoeksvragen

2.4. Beeldend

2.4.1. Beeldvormers

2.4.2. Vorm

2.4.3. Materiaal

2.4.4. Betekenis

2.4.5. Kleur

3. Voorbereiding

3.1. Homogeen

3.2. Heterogeen

3.3. Onderwijsbehoeftes

3.3.1. Hoe voldoe ik hieraan?

3.3.1.1. Differentiëren/afstemmen

3.4. Leef-belevingswereld

3.4.1. Hoe sluit ik hier op aan?

3.4.1.1. Onderwerp dat dicht bij de kinderen staat

3.5. Didactieken

3.5.1. Welke didactiek wil ik gebruiken

3.5.1.1. AK

3.5.1.1.1. 5 fase model

3.5.1.1.2. De vierslag

3.5.1.1.3. Multi Pers. kijken

3.5.1.1.4. Kaartvaardigheid

3.5.1.2. Kunsten

3.5.1.2.1. BVM model

3.5.1.3. NoTe

3.5.1.3.1. 7 stappenplan

3.5.1.3.2. Ontwerpcyclus

3.5.1.3.3. onderzoekend leren

3.5.1.3.4. Belevingsgerichtwerken

3.6. Beginsituatie

3.6.1. Voorkennis

3.6.1.1. Ophalen

3.6.1.2. Hoe onderzoek ik deze?

3.6.1.2.1. Mentor + Gesprekken leerlingen

3.6.2. Methode

3.6.3. Leef-belevingswereld

3.6.4. Voorkennis

3.6.5. Onderwijsbehoefte

3.6.6. Welke leerlingen?

3.6.6.1. Homogeen of Heterogeen?

3.6.6.2. Werken ze goed samen?

3.6.7. Theorie bestuderen

3.6.7.1. Welke boeken?

3.6.8. Hoeveel leerlingen?

3.6.8.1. 25 klassikaal

3.6.8.2. Groepjes van 4 of 5

3.7. Niveau

3.8. Materiaal

3.9. Variatie

3.10. Theorie

4. Lesidee

4.1. AK

4.1.1. Kaartlezen?

4.1.2. Ruimtelijke oriëntatie

4.1.2.1. Soorten huizen

4.1.2.2. Hoe bouw je een huis?

4.1.2.3. Waarom wordt een huis zo gebouwd?

4.1.3. Geografische vierslag

4.1.3.1. Waarnemen

4.1.3.2. Herkennen

4.1.3.3. Verklaren

4.1.3.4. Waarderen

4.1.4. Schaalniveau

4.1.4.1. 1 t/m 4

4.1.5. Whatness

4.1.5.1. begripsontwikkeling

4.1.5.1.1. Orderen

4.1.5.1.2. Benoemen

4.1.5.1.3. Abstraheren

4.1.6. Whereness

4.1.6.1. Ruimtelijke orientatie

4.1.6.1.1. Verkennen actieruimte

4.1.6.1.2. Leren structureren van ruimte

4.1.6.1.3. Objectiveren

4.1.6.1.4. Structurenen

4.1.6.1.5. Lokaliseren

4.1.6.1.6. Relateren

4.2. NoTe

4.2.1. 7 stappen plan

4.2.2. Ontwerp cyclus

4.2.3. Onderzoekende houding

4.2.3.1. Bouwen, hoe doe je dat?

4.2.3.1.1. Ontwerp maken -> Nabouwen

4.2.3.1.2. Suikerhuisje?

4.2.3.1.3. Welke muur is steviger? Waarom?

4.2.3.1.4. Verschillende materialen

4.2.3.1.5. Toren?

4.2.3.1.6. Denk aan 7 stappen plan + Ontwerpcyclus

4.3. Beeldend

4.3.1. Beeldvormers

4.3.2. Materiaal

4.3.3. Betekenis

4.3.4. Vorm

4.3.5. Huizen

4.3.5.1. Laat maar zien?

4.3.5.1.1. Van saai tot fraai

5. Leerwerkomgeving

5.1. Groeperingen

5.1.1. Klassikaal

5.1.1.1. Lastig met afstemmen.

5.1.1.1.1. Geen jaloezie, iedereen maakt "hetzelfde"

5.1.2. Grote groep

5.1.2.1. Kleine groep blijft over, lastig te verantwoorden tegenover hen

5.1.3. Kleine groep

5.1.3.1. Goede leersituatie

5.1.3.1.1. Oefenen met afstemmen

5.1.4. Individueel

5.1.4.1. Gebruikmaken tijdens andere groeperingsvormen. Individuele interventies

5.1.4.1.1. Ook een manier van afstemmen?

5.2. Materialen

5.2.1. Hoeken

5.2.2. Thematafel

5.2.3. Lokaalindeling

5.2.4. Is dit mogelijk?

5.2.4.1. Hoeken niet. Misschien een thematafel?

6. Werkvormen

6.1. Creëren

6.2. Beleven

6.3. Observeren

6.4. Luisteren

6.5. Onderzoeken

6.6. Ontwerpen

6.7. In groepjes (samenwerken

6.8. Individueel