de koude oorlog

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
de koude oorlog Door Mind Map: de koude oorlog

1. Nederland als bondgenoot

1.1. Was NL een trouwe bondgenoot van de VS.

1.1.1. pacifisten

1.1.2. vietnamoorlog

1.2. Ja want de VS hielp NL.

2. Amerikaanse invloed

2.1. Welke invloed hadden de VS op NL na 1945?

2.1.1. amerikanisering

2.2. Ze garandeerde veiligheid in NL.

3. Het nieuwe europa

3.1. Welke invloed kreeg Duitsland in de nieuwe Europa.

3.1.1. bondstaat

3.1.2. Europese Unie

3.2. Ze gingen naar de EU en ze werden lid van de NAVO.

4. wij zijn één volk

4.1. Hoe kon Duitsland weer één land worden.

4.1.1. Duitse eenwording

4.2. Ze hadden een nieuwe politiek leider nodig.

5. verandering in de sovjetunie

5.1. Hoe kwam een einde aan de koude oorlog.

5.1.1. perestrojka

5.1.2. democratiesering

5.1.3. ontwapening

5.2. De leiders hadden een overeenkomst.

6. Berlijners en de Berlijnse muur

6.1. Hoe leefden de Berlijners met de muur?

6.1.1. propaganda

6.1.1.1. verspreiden van ideeën van een partij of persoon.

6.1.2. stasi

6.1.2.1. staatsveiligheidsdienst van de DDR

6.1.3. pasjesovereenkomst

6.1.3.1. overeenkomst die wily Brandt in 1963 sloot.

6.2. Ze voelden zich gevangen en beledigt omdat ze niks mochten.

7. De Berlijnse muur

7.1. Waarom werd de Berlijnse muur gebouwd?

7.1.1. Bondsrepubliek Duitsland

7.1.2. Duitse democratische republiek

7.1.3. ijzeren gordijn

7.2. Om Berlijn te scheiden.

7.2.1. Berlijnse muur

7.2.2. ostpolitik

8. Duitsland verdeeld

8.1. Hoe ontstonden twee Duitslanden?

8.1.1. bezettingszones

8.1.2. marschallplan

8.1.3. blokkade van berlijn

8.2. De westerse landen wouden niet dat Duitsland ook communistisch werd.

8.2.1. NAVO

8.2.2. Warschaupact

9. oost tegenover west

9.1. Hoe stonden oost en west tegen elkaar?

9.1.1. verenigde naties

9.1.2. veiligheidsraad

9.1.3. oostblok

9.1.4. koude oorlog

9.1.5. trumanleer

9.2. ze mochten elkaar echt niet en wouden dat de ander weg gaat

9.2.1. machtsevenwicht

9.2.2. grootmacht

9.2.3. westblok

9.2.4. bewapeningswedloop

10. de oost-west tegenstelling

10.1. welke tegenstellingen waren er tussen oost en west?

10.1.1. democratie

10.1.2. kapitalisme

10.1.3. eenpartijstaat

10.2. oost was communistisch en west kapitalistisch oost had Stalin als leider en west Churchill

10.2.1. planeconomie

10.2.2. communistme

10.2.3. vrijemarkteconomie

11. oost en west samen

11.1. hoe werkten oost en west samen?

11.1.1. geallieerden

11.1.2. conferentie van München

11.1.3. conferentie van Jalta

11.2. niet goed want ze hadden een hekel aan elkaar.

11.2.1. invloedssferen

11.2.2. zelfbeschikkingsrecht

12. een oorlog zonder gevecht met wapens

13. wat hield de koude oorlog in?