Theorie Erikson

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Theorie Erikson Door Mind Map: Theorie Erikson

1. Adolescentie

1.1. Identiteit vs rolverwarring

1.2. Goede ondersteuning, goede keuzes en antwoorden

1.3. Beantwoorden en kiezen lukt niet , jongere blijft op zoek naar rol en taak

2. Vroege volwassenheid

2.1. Intimiteit vs isolement

2.2. Relaties opbouwen, gevoel van intimiteit, liefde

2.3. Geen aansluiting en/of relatie , gevoel van afzondering en eenzaamheid

3. Middelbare volwassenheid

3.1. Generativiteit vs stagnatie

3.2. Zorgen voor anderen, werken , gevoel van nut, waardigheid

3.3. Geen kinderen en/of geen carrière , ontwikkeling stagneert

4. Late volwassenheid

4.1. Ego-integriteit vs wanhoop

4.2. Gevoel van betekenisvol leven, accepteert dood

4.3. Kijkt met spijt terug , veel moeite met dood

5. Zuigelingen fase

5.1. Vertrouwen vs wantrouwen

5.2. Vertrouwen in de omgeving

5.3. Niet goed verzorgd, weinig liefde en affectie

6. Peuterleeftijd

6.1. Zelfstandigheid vs schaamte en twijfel

6.2. Goede balans vanuit de opvoeders, eigenwaarde en zelfcontrole

6.3. Opvoeders stellen hoge eisen, twijfel of schaamte over zichzelf

7. Kleuterleeftijd

7.1. Initiatief vs schuldgevoel

7.2. Ondernemen, ontdekken, genieten van wat bereikt wordt

7.3. Onvoldoende ruimte en/of veiligheid, angst en schuld

8. Schoolleeftijd

8.1. Vlijt vs minderwaardigheid

8.2.   Bevestiging, erkenning en aanmoediging , positief zelfbeeld

8.3. Onvoldoende erkenning, overvragen of negatieve commentaren , laag zelfbeeld