Jongens - didactiek?

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Jongens - didactiek? Door Mind Map: Jongens - didactiek?

1. bestaat er gender verschil?

1.1. Bij leerlingen

1.2. bij VO-docenten

1.3. bij basisschool-leerkrachten

2. Waarin wordt genderverschil verklaard?

2.1. Biologisch

2.1.1. neurologisch

2.1.2. (ontwikkelings)psychologie

2.2. cultuurverschillen

2.2.1. Opvoeding

2.2.2. dominante geslachtsrollen

2.2.3. Autochtoon - allochtoon

2.3. peer-group

3. engelstalig gebied

3.1. Australië, Nieuw-Zeeland, Canada

3.1.1. Jongens later naar school

3.1.2. Gescheiden klassen

4. Nederlandstalig gebied

4.1. pedagogiek: special

4.2. Lauk Woldring

4.2.1. rots en water

5. Waarom gaat het met jongens slecht in het onderwijs

5.1. Feminisering onderwijs

5.1.1. type vrouw pabo = risicomijdend meisje

5.1.1.1. dus vast structuren

5.2. zachte didactiek

5.3. anti-schoolhouding

5.3.1. Plummer(2003) linkt homophobia en en onderpresteren: intra-gender kloof tussen passend, groepsonderschreven mannelijk gedrag en een gebrek aan geschikt mannelijk gedrag

5.4. Verandering maatschappij

5.4.1. horizontale structuur: Minder hierarchie

5.4.1.1. meer samenwerken

5.4.2. minder rolmodellen

6. oplossingen?

6.1. jongens blijken meer sturing nodig te hebben - maar wat dan en hoe?

6.1.1. uitdaging

6.1.2. ruimtegebruik

6.1.3. competitie

6.1.4. beweging

6.2. leerstijlen?

7. leer- en opvoedingsmoeilijkheden

7.1. vooral bij jongens

7.1.1. Veendrick et al (2004), p.16

7.2. onderwijs heeft niet echt antwoord

7.3. politiek bezuinigt op speciaal onderwijs