Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Groep Door Mind Map: Groep

1. Groepsprocessen en de leerkracht

1.1. groep typeren

1.1.1. sociogram

1.1.2. klimaatschaal

1.1.3. observeren

1.2. kent leerlingen

1.2.1. beperkingen

1.2.2. verschillen

1.2.3. behoefte

1.3. feedback

1.3.1. geven

1.3.1.1. constructief

1.3.1.2. positief

1.3.2. nemen

1.4. rekening houden met

1.4.1. doel

1.4.2. heterogeen of homogeen

1.4.3. verantwoordelijkheid

1.4.4. leeftijd

1.5. taken

1.5.1. duidelijke regels stellen

1.5.1.1. controle

1.5.2. afspraken maken

1.5.3. fijne leeromgeving creëren

1.5.4. rolmodel

2. Groepsdynamica

2.1. structuur

2.1.1. verbinding

2.2. kracht

2.2.1. drijfveer

2.2.2. interactie

2.3. rollen

2.3.1. zondebok

2.3.2. joker

2.3.3. gezagsdrager

2.3.4. meeloper

2.3.5. volger

2.3.6. verkenner

2.3.7. sociaal werker

2.3.8. appelant

2.4. gedrag is bepalend

2.4.1. negatief

2.4.2. positief

2.5. ontwikkeling

2.6. theorie

2.6.1. opeenvolgende fasetheorie

2.6.2. zich herhalende fasetheorie

3. Groepen

3.1. zelfde normen en waarden

3.2. groepjes vorming

3.2.1. leider

3.2.1.1. volgers

3.2.2. buiten sluiten

3.2.3. erbij horen

3.3. relaties

3.3.1. vrienden

3.3.2. vijanden

3.4. elkaar accepteren

3.4.1. verschillen

3.4.2. gelijkenissen

3.5. steun

3.5.1. samenwerking

3.5.2. samen sterk

3.5.3. betrokken bij elkaar

3.6. soorten groepen

3.6.1. positief samenwerkend

3.6.2. secundair

3.6.2.1. taakgericht

3.6.3. primair

3.6.3.1. relatie gericht

3.6.4. begeleid vs onbegeleid

3.6.5. verplicht vs vrije keus

3.6.6. positief vs negatief

3.6.7. effectief