Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
OKAN Door Mind Map: OKAN

1. Verloop traject in regulier onderwijs

1.1. Spijtig genoeg een groot watervalsysteem merkbaar.

1.2. Goede start is zeer belangrijk.

1.3. 1 op 3 leerlingen krijgt nog steeds een C-attest.

1.4. Extra ondersteuning is dus zeker nodig.

2. Voornaamste problemen

2.1. Verschil tussen het onderwijssysteem in Vlaanderen en dat van het land van herkomst.

2.2. Cultuurverschillen

2.3. Tekort aan sociale en schoolse vaardigheden.

2.4. Vooral problemen met Nederlands.

3. Ondersteuning

3.1. Schoolniveau

3.1.1. Duidelijk stellen welke talen in school toegelaten worden. Is er al dan niet plaats voor vreemde talen?

3.1.2. School moet durven diffirencieren, personaliseren en creatieve oplossingen zoeken.

3.1.3. Niet enkel de taalleerkracht is verantwoordelijk voor de taalnoden van de leerling.

3.2. Schoolbeleid

3.2.1. Tastbare ondersteuning

3.2.1.1. Zorgen voor een goede verhouding tussen de nodige en de daadwerkelijk ontvangen hulp.

3.2.1.2. Opvolging & ondersteuning zorgt voor succes in de schoolloopbaan.

3.2.1.3. Concrete als materiële hulp -> Hulp huiswerk, bijscholen, goede raad

3.2.1.4. Volgens leerkrachten OKAN hebben leerlingen vooral nood aan: Leren leren, inhaallessen & extra ondersteuning tijdens de lessen.

3.2.2. Emotionele ondersteuning

3.2.2.1. Veilige omgeving creëren waarin leerlingen een geval van verbondenheid en steun ervaren.

3.3. Evaluatiebeleid

3.3.1. Door de taalachterstand krijgen de leerlingen geen eerlijke kansen bij het gebruik van niet aangepast tekstmateriaal en gewone Scores.

3.3.2. NOOD AAN alternatieve evaluatie, vooral de eerste jaren na OKAN. Zo krijgt de leerling ook het signaal dat er begrip is voor zijn/haar situatie.

4. Tips voor leerkrachten met Ex-OKAN leerlingen

4.1. Informeer jezelf vooraf bij de vervolgschoolcoach of er problemen zijn voor jouw vak.

4.2. Gun de leerling tijd (laat eventueel een stilte periode toe).

4.3. Overloop telkens met hem of hij alles goed begrepen heeft. (GEEN ja/neen)

4.4. Betrek hem actief bij het klasgebeuren.

4.5. Verwacht niet direct correct Nederlands, reken de leerling niet af op taalfouten, maar ondersteun hem en leg uit hoe het wel moet.

4.6. Activeer zijn voorkennis

4.7. Laat gebruik van een woordenboek toe.

4.8. Benut de maatregelen die ook voor andere leerlingen met een schoolachterstand gebruikt worden. Stricordi is hier een goed voorbeeld van.

4.9. Wat kan de GOK werking binnen de school voor deze leerlingen betekenen?

5. Welke leerlingen?

5.1. Max. 1 jaar in België verblijven. *

5.2. 31 December van het schooljaar moet je minsten 12 jaar oud zijn & nog geen 18 jaar zijn. *

5.3. Nederlands is niet de thuis- of moedertaal.

5.4. Onvoldoende de onderwijstaal beheersen om de reguliere lessen te kunnen volgen.

5.5. Max. 9 maanden ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal. *

6. Wat is OKAN?

6.1. OnthaalKlas Anderstalige Nieuwkomers

6.2. 1995

6.3. Beschikt over een eigen leerplan met grote mogelijkheden tot differentiatie.

6.4. Fase 1 - Verhoogde zorg / (Fase 2 - Uitgebreide zorg)

7. Hoe verloopt het traject van een OKAN Leerling?

7.1. Onhaaljaar waarbij de leerling in een onthaalklas zit. (1 jaar)

7.2. Vervolgonderwijs, leerlingen kunnen beroep doen op een vervolgschoolcoach die de leerlingen in verdere studies gaat begeleiden.

8. Omkadering van OKAN onderwijs

8.1. Specifieke lerarenuren

8.2. Reguliere omkering

9. Doorstroom

9.1. Leerling zelf

9.1.1. Eigen dromen

9.1.2. Klasleerkracht helpt de leerling een duidelijk & realistisch toekomstbeeld te schetsen.

9.1.3. Snuffelstages

9.2. Advies van klassenraad

9.2.1. Voorafgaand aan doorstroom een correct beeld weergeven van het 'kunnen' van de leerling

9.2.2. Er wordt reeds bekeken welke opvolging en extra ondersteuning de leerling in kwestie zal nodig hebben.

10. Behoeften van de OKAN leerling

10.1. Grootste onderwijsbehoefte = Nederlands

10.2. Extra inspanningen voor constructieve samenwerking

10.3. Systematische aanpak & nodige transparantie bij doorlopen traject

10.4. Welbevinden