ROC de Verstandskies

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
ROC de Verstandskies Door Mind Map: ROC de Verstandskies

1. Inrichting

1.1. Kleuradviseur inhuren -> Het gebruik van kleuren kunnen een positief effect hebben op het leerproces van studenten

1.2. Lokalen zijn ruim opgezet en de muren hebben hoge ramen zodat er voldoende daglicht naar binnen kan komen.

1.3. Er wordt voldoende geventileerd en er wordt gezorgd voor verse luchttoevoer. Uit onderzoek is gebleken dat studenten minder fouten maken als dit goed geregeld is.

1.4. Schoolplein moet zorgen voor ontspanning en afleiding. Een mooie schooltuin, buitenactiviteiten organiseren, bewegen stimuleren.

1.5. Eigen bakkerij met verse broodjes.  Volgens de richtlijnen van het voedingscentrum, want gezondere scholen presteren beter.

1.6. Mediatheek dient tevens als stilteruimte. Hier zijn meerdere computers aanwezig en studieboeken.

1.7. Er zijn ook lokalen aanwezig waar men kan samenwerken. Hier staan geen computers maar is wel internet aanwezig.

1.8. Er zijn praktijklokalen, techniekruimtes en er is een sterilisatieruimte aanwezig geheel ingericht volgens de WIP richtlijnen.

2. Vakken

2.1. Burgerschap

2.1.1. Democratie

2.1.2. Grond- en mensenrechten

2.1.3. Duurzame ontwikkeling

2.1.4. Conflicthantering

2.1.5. Sociale verantwoordelijkheid

2.1.6. Gelijkwaardigheid

2.1.7. Omgaan met maatschappelijke diversiteit

2.2. Engels

2.3. Nederlands

2.4. Rekenen

2.5. ICT

2.6. Communicatie

2.7. Gezondheidskunde

2.8. Assisteervaardigheden

2.9. Anatomie en pathologie

2.10. Instrumenten en materialen

2.11. Tandtechniek

2.12. Administratie

2.13. Sport-keuzeprogramma

3. Visie van mijn ideale school

3.1. Samen werken we aan een mooie toekomst

4. Normen en waarden

4.1. Wij zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving

4.2. Wij hebben respect voor elkaar

4.3. Wij houden de school en de schoolomgeving netjes

4.4. Wij houden ons aan het algemeen schoolreglement

5. Algemeen onderwijs

5.1. MBO

5.2. Niveau 4

5.3. BOL

5.4. Tandartsassistente

6. Organisatie

6.1. Leerlingenraad

6.2. Ondernemingsraad

6.3. Medezeggenschapsraad

6.4. Per leerjaar een klassenmentor om het groepsproces/ de samenwerking te stimuleren

6.5. Duidelijke lesroosters die ieder schooljaar vastliggen

6.6. Veel inbreng van studenten mogelijk

6.7. Projectweken waarin de studenten samenwerken

6.8. Stagedocenten werken nauw samen met leerbedrijven

6.9. Gehele schoolperiode dezelfde coach

7. Docent

7.1. Kan feedback ontvangen en geven

7.2. Motiveert het leerproces van de studenten

7.3. Kan gesprekken voeren waarin hij studenten motiveert eigen keuzen te maken

7.4. Corrigeert ongewenst gedrag en waardeert gewenst gedrag.

7.5. Houdt in lessen rekening met leerproblemen van de student

7.6. Volgt de ontwikkelingen op onderwijskundig vakgebied

8. Werkvormen

8.1. Coöperatief leren

8.2. Interactief leren

8.3. Projecten

8.4. ICT

8.5. Onderzoekend

8.6. Zelfstandig leren