Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Feodalisme Door Mind Map: Feodalisme

1. Een bestuurssysteem

1.1. Met leenheren

1.1.1. Vorst of hoge edelman die een gebied laat besturen door een vazal

1.2. Met leenmannen

1.2.1. Vazal, edelman die een gebied bestuurt in opdracht van een vorst of hogere edelman aan wie hij door een eed van trouw is gebonden

1.3. Met achterleenmannen

1.3.1. Leenman van een heer die zelf ook weer leenman is van een hogere heer

2. Ander woord voor leenstelsel

2.1. Leenmannen, achter en leenheren

3. Ook wel feodaliteit genoemd

4. De koning liet het dagelijks bestuur van bepaalde gebieden over aan leenmannen, bijvoorbeeld een hertog, graaf of heer.

4.1. Onbetaald werk dat gedaan moet worden voor een heer

5. Werd vooral in de vroege en hoge middeleeuwen gebruikt, daarna namen steden de macht van de edelen over.

6. De Kassieten, de Romeinen (vanaf ~250), de Ottomanen, de Japanners, de Indiërs en de Perzen hebben een Feodalisme gekend.

7. Was iets wat zich uitstrekte over een heel groot gebied (meerdere landen), omdat de koning een manier nodig had om dit te besturen.