Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Boeddhisme Door Mind Map: Boeddhisme

1. Boeddha

1.1. De ontwaakte, de verlichte

1.2. Stichter: Siddharta Gautama

1.2.1. Later eretitel; Boeddha

1.3. Geboren 560 v.C.j.

1.3.1. Speciale geboorte

1.3.1.1. Kon meteen lopen

1.3.1.2. Kon meteen praten

1.3.1.3. Waar hij liep liet hij lotusbloemen achter

1.4. Zoon van Śuddhodana

1.5. De goddelijke schepper/ heerser

2. 4 ontmoetingen van Siddharta

2.1. De oude man

2.1.1. Je blijft niet eeuwig jong

2.2. De zieke

2.2.1. Er bestaat ook lichamelijk lijden, ook als je jong bent

2.3. De rouwstoet

2.3.1. Een dode naar de rivier brengen voor de crematie

2.4. Bedelmonnik Sadhoe

2.4.1. "Als je er in slaagt de begeerten van het lichaam als voorbijgaand te zien, geen kwaad meer te denken of te doen, maar goed te doen aan alle levende wezens, dan ben je op weg naar volmaakte verlossing" -

2.4.1.1. Daarop besluit Boeddha een bedelmonnik te worden.

3. 4 Waarheden

3.1. Al het leven is lijden

3.1.1. Gerechtigheid aan deze wereld en aan het leven.

3.2. Het lijden ontstaat door verlangen

3.2.1. Bijv. Je verlangt gezond te blijven maar toch word je ziek.

3.3. Het opgeven van verlangens stopt het lijden

3.3.1. Als je niets verlangt, heb je ook geen teleurstellingen.

3.4. Het achtvoudige pad maakt vrij van verlangs

3.4.1. Het volledig afstand doen van verlangens wordt gevolgd door het vrij zijn van lijden.

4. Geschriften

4.1. Geen geschriften, maar mondeling vertellen

4.2. Heilige boeken

4.2.1. Tipitaka

4.2.1.1. 3 korven

4.2.1.1.1. 1e: Regels voor het kloosterleven

4.2.1.1.2. 2e: Belangrijkste, Soetra's, Gesprekken die Boeddha had met zijn leerlingen met adviezen.

4.2.1.1.3. 3e: Latere uitleg over boeddhistische leer

5. Basisregels / Geboden

5.1. 1. Ahimsa, Geen levende wezens doden.

5.2. 2. Niet nemen wat je niet gegeven is

5.3. 3. De seksualiteit niet misbruiken

5.4. 4. Geen onwaarheid spreken

5.5. 5. Geen bedwelmende middelen gebruiken

6. Achtvoudige pad

6.1. De weg naar de uiteindelijke verlossing

6.1.1. Nirwana, staat van verlichte

6.2. Symbool: Wiel met acht spaken

6.2.1. Blijft doordraaien

7. Geen religie maar levenswijze

7.1. Van Hindoeïsme afwijkende leer

8. Tibetaanse levenswiel

8.1. Samenvatting lijden en verlossing

8.2. De kern van het wiel

8.2.1. De haan, Begeeret

8.2.2. Het varken, Onwetendheid

8.2.3. De slang, Haat

8.2.4. Deze krachten houden de kringloop van wedergeboorte in gang.

9. De leer

9.1. Karma

9.1.1. wet van oorzaak en gevolg

9.1.1.1. In stand door Onwetendheid en Begeerte

9.1.2. eeuwige wat van kosmos

9.2. Reincarnatie

9.2.1. Eeuwigdurende kringloop van oorzaak en gevolg

9.2.2. Goede en slechten daden gaan over en bepalen de toekomst voor de daden van de nieuwe geboren mensen

9.3. Nirwana

9.3.1. Mens overwint onwetendheid en heeft het inzicht van de 4 waarheden.

9.3.2. Verlossing

9.3.2.1. de juiste weg naar verlossing

9.3.2.2. het juiste inzicht voor verlossing