Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
MBO Door Mind Map: MBO

1. Relatie tussen docent en student

1.1. Verschillende verwachtingen

1.1.1. Verwachtingen docent

1.1.1.1. Afstand docent-student

1.1.1.2. Studenten verantwoordelijk

1.1.1.3. Studenten begeleiden

1.1.1.4. Docent = coach

1.1.2. Verwachtingen student

1.1.2.1. Relatie is belangrijk

1.1.2.2. Docent staat boven student

1.1.2.3. Verantwoordelijkheid

1.1.2.3.1. Docent

1.1.2.3.2. Student

1.2. Anders dan op het vo

1.2.1. Studenten hebben meer verantwoordelijkheid

1.2.2. Docent aanspreken met 'jij'

2. Rol van Duits

2.1. Duits verplicht

2.1.1. Opleiding 'Binnenvaart'

2.2. Duits als keuzevak

2.2.1. 2e moderne vreemde taal

2.2.2. Verschillende sectoren

2.2.2.1. Horeca

2.2.2.2. Toerisme

2.2.2.3. Commerciële dienstverlening

2.2.2.4. Recreatie

2.2.2.5. Secretarieel

2.2.3. Aanbod ligt aan de school

2.2.4. Aantal lesuren liggen aan enkele factoren

2.2.4.1. 1. Genoeg geld

2.2.4.2. 2. Aantal docenten

2.3. Beroepsleven

2.3.1. Verschilt per beroep

2.3.1.1. Vakantiepark

2.3.1.2. Winkel

2.3.1.3. Duitse contacten

2.3.1.4. Economische contacten

2.3.2. Hangt van stage af

2.4. Vaardigheden

2.4.1. Hang van beroep af

2.4.2. Productieve vaardigheden

2.4.3. Praktisch

3. Rol van Duits in de sectoren

3.1. Kennis over de branches

3.1.1. Overleg met collega's

3.1.2. Kwalificatiedossiers

3.1.2.1. Eindniveaus van alle branches

3.1.2.2. Wat moet er beheerst en behaald worden?

3.1.2.2.1. Per taal uitgewerkt

3.1.2.2.2. Keuzedeel, verplichte deel en basisdeel

3.1.3. Actuele ontwikkelingen bijhouden

3.2. ERK-niveau

3.2.1. Per student verschillend!

3.2.2. Kwalificatiedossier

3.2.3. Uiteindelijk ERK- niveau

3.2.3.1. Niveau 3: A2

3.2.3.2. Niveau 4: B1

3.2.4. Belang vaardigheden

3.2.4.1. Spreek- en gespreksvaardigheid heel belangrijk!

3.2.4.2. Verschilt per opleiding

3.2.5. Verschilt per opleiding

4. Verschillen tussen mbo en vo

4.1. Leeftijd

4.2. Zelf lesmateriaal ontwerpen

4.3. Intensievere relatie tussen student en docent

4.4. Gericht op de praktijk

4.5. Lesmateriaal moet aansluitbaar zijn