Toekomst INNOVATIEBEWEGING

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Toekomst INNOVATIEBEWEGING Door Mind Map: Toekomst INNOVATIEBEWEGING

1. Helder doel formuleren

1.1. Focus bepalen: waar kiezen we voor

1.2. Missie en visie duidelijk opschrijven

1.3. Doelen organisatiebreed laten dragen (van gem.secr. tot buitendienst)

1.4. Verbindingen leggen

1.4.1. MT programma

1.4.2. Fusie

2. Positief

2.1. Denken in oplossingen ipv problemen

2.2. Verleiden: hoe krijg je mensen mee

2.3. Geven = geweldig

2.4. Geïnteresseerd zijn ipv interessant zijn

3. Uitwerking Structureren

3.1. 'Probleem'/uitdagingseigenaren

3.2. Plannen

3.2.1. Van A naar B en niet bij A blijven hangen

3.3. Meetbaar maken

3.3.1. Benchmark

3.4. Evalueren

3.4.1. Tussentijdse evaluatie

3.4.2. Eindevaluatie

3.5. Minder vrijblijvend/aanspreken

3.6. Acties in openbare kalender plaatsen

3.7. Successen vieren en uitdragen

4. Van Intern naar Extern

4.1. Meer medewerkers betrekken

4.1.1. Zinspiratiebijeenkomsten

4.1.2. Medewerkers oproepen mee te doen

4.2. Inwoners meer betrekken

4.2.1. Interactieve beleidsontwikkeling

4.2.2. Meedenken in uitvoering

4.2.3. Open innovatiebijeenkomsten

5. Kern innovatieprogramma 2011 en verder

5.1. WIJ WILLEN ALS ORGANISATIE EXCELLENT ZIJN/ONDERSCHEIDEND ZIJN OP DE GEBIEDEN:

5.2. Duurzaamheid

5.3. Klantgerichtheid

5.4. Ondernemerschap

5.4.1. Ambacht

5.4.2. Recreatie

5.5. Ketenpartnerschap

5.6. Ontplooien medewerkers

6. Rol innovatiebeweging

6.1. RANDVOORWAARDEN SCHEPPEN:

6.2. Bijv. cursussen/lezingen organiseren

6.3. Bijv. bijeenkomsten organiseren