gentechnologische technieken

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
gentechnologische technieken Door Mind Map: gentechnologische technieken

1. polymerase chain reaction

1.1. DNA vermenigvuldiging

1.2. specifiek DNA fragment

1.3. cyclus

1.3.1. denaturatie

1.3.1.1. scheiden DNA dubbelstrengen

1.3.1.2. 95°C

1.3.2. renaturatie

1.3.2.1. aanhechten primers

1.3.2.2. 40-60°C

1.3.3. polymerisatie

1.3.3.1. aanhechten nucleotiden

1.3.3.2. 72°C

1.4. exponentiële toename

1.5. toepassing

1.5.1. fundamenteel onderzoek

1.5.2. prenatale diagnostiek

1.5.3. opsporen erfelijke ziektes

1.5.4. vroegtijdige diagnose  kanker

1.5.5. diagnose infectieziekten

1.5.6. forensische geneeskunde

2. DNA-gelelektoforese

2.1. bak met agar-oplossing + kam = elekroforese gel + 'slotjes'

2.2. DNA-ladder & te onderzoeken DNA in aparte slotjes

2.3. verschil migratiesnelheid  kleine en grote DNA-fragmenten

2.4. zichtbaar door methyletheenblauw

2.5. toepassing

2.5.1. opsporen ziektedrager

2.5.2. onderzoek overerving

3. DNA-sequencing

3.1. bepalen van basensequentie

3.2. ketenterminatiemethode

3.2.1. dedeoxynucleotiden = stopnucleotiden

3.2.2. bij toeval ddnucleotide inbouwen

3.2.3. ketenverlenging valt stil

3.2.4. volgorde in lengte vergelijken

3.3. automatische basensequentiebepaling

3.3.1. fluorecente merker stopnucleotiden

3.3.2. tegelijk in 1 microbuisje

3.3.3. elektroferogram

4. genetische vingerafdruk

4.1. short tandem repeats

4.2. uniek DNA-patroon voor ieder persoon

4.3. RFLP

4.3.1. restrictiefragment-lengtepolymorfismetechniek

4.3.2. uniek bandenpatroon

4.3.3. bloedverwantschap afleiden