logopedie in team bic

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
logopedie in team bic Door Mind Map: logopedie in team bic

1. activiteiten & participaties

1.1. leren toepassen van kennis

1.1.1. luisteren

1.1.2. gadeslaan

1.1.3. schoolse vaardigheden

1.1.4. richten van aandacht

1.1.5. probleem oplossen

1.1.6. basaal leren en toepassen van kennis

1.2. algemene taken & eisen

1.2.1. uitvoeren enkelvoudige taken

1.3. communicatie

1.3.1. begrijpen van taal

1.3.2. nonverbaal begrijpen van taal

1.3.3. spreken

1.3.3.1. dysartrie

1.3.3.2. woordvindstoornis

1.3.4. conversatie

1.4. mobiliteit

1.4.1. veranderen van lichaamshouding

1.5. zelfverzorging

1.5.1. eten & drinken

1.5.2. indirect

1.5.2.1. medicatiegebruik

1.6. tussenmenselijke interacties

1.6.1. interactie met partner

1.6.2. interactie met familie

1.6.3. interactie bekenden

1.6.4. interactie onbekenden

2. functies & anatomie

2.1. mentaal

2.1.1. indirect

2.2. sensorisch

2.2.1. gehoor

2.2.2. stem & spraak

2.2.3. articulatie

2.2.4. vloeiendheid & ritme van spreken

2.2.5. ademhaling

2.2.6. bewegingssysteem

2.2.6.1. tonus gezicht

2.2.6.2. faciale spiersterkte

3. persoonlijke factoren

3.1. interne factoren

3.1.1. indirect

3.1.1.1. leeftijd

3.1.1.2. geslacht

3.1.1.3. opleiding

3.1.1.4. persoonlijkheid

3.1.1.5. achtergrond

3.1.1.6. ervaringen uit verleden

3.2. externe factoren

3.2.1. communicatieproducten

3.2.1.1. communicatieproducten

3.2.2. indirect

3.2.2.1. natuurlijke omgeving

3.2.2.2. ondersteuning

3.2.2.2.1. partner

3.2.2.2.2. familie

3.2.2.2.3. vrienden

4. externe factoren

4.1. communicatieproducten

4.2. indirect

4.2.1. licht

4.2.2. geluid

4.2.3. klimaat

4.2.4. ondersteuning relaties

4.2.4.1. partner

4.2.4.2. familie

4.2.4.3. vrienden