Tijd van regenten en vorsten

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Tijd van regenten en vorsten Door Mind Map: Tijd van regenten en vorsten

1. 1600-1700

2. Kooplieden van Europa

3. Les 2

3.1. Gouden Eeuw

3.2. De gouden eeuw

3.2.1. 17e eeuw

3.2.2. rijkdom door handel

3.2.2.1. Amsterdam

3.2.2.1.1. wereldhaven

3.2.2.1.2. pakhuizen waar alles te koop was

3.2.2.2. landbouw

3.2.3. veel werk

3.2.3.1. nijverheid

3.2.3.1.1. =thuis producten maken

3.2.3.2. visserij

3.3. Stadhouders van Oranje

3.4. Regenten zijn de baas

3.4.1. belangrijkste handel is met Oostzeegebied

3.4.1.1. hout en graan

4. Les 3

4.1. Nederlanders in Azië

4.1.1. V.O.C

4.1.2. Verenigde Oost-Indische Compagnie

4.2. Nederlanders in Amerika

4.2.1. W.I.C

4.2.2. West-Indische Compagnie

4.3. Slavenhandel

4.4. Ander voedsel

5. Les 1

5.1. Een toevallige ontmoeting

6. Les 4

6.1. Een strenge godsdienst

6.2. Geleerde Nederlanders

6.3. Major van Blaeu