Ideale school

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Ideale school Door Mind Map: Ideale school

1. Veilig

1.1. Anti pest beleid

1.2. Betrokkenheid

1.3. Geen discriminatie

1.3.1. Alle religies zijn welkom

2. Zorg team

2.1. Begeleiding rugzakleerlingen

2.2. Tijdig diagnosticeren

2.3. Koppeling naar de proffesional

2.4. Zorgoordinator

3. Verschillende niveaus

3.1. Goede doorstroming binnen de school

3.2. Sneller handelen

4. Goede huisvesting

4.1. Sfeerverhogend

4.2. Veilig

4.2.1. Goed bereikbaar met fiets en OV

5. Decanen

5.1. Vroegtijdige begeleiding vervolgstudie

5.2. Begeleiding inschrijving

5.3. Mogelijkheid tot wisselen vakkenpakket

5.4. Op de hoogte van laatste ontwikkelingen

6. Goed team

6.1. Betrokken

6.2. Inzet tonen

6.3. Bereid een stapje extra te zetten

6.4. Bereikbaar

7. Mediatheek

7.1. Draagt bij aan zelfstandigheid

7.2. Altijd beschikbaar voor de leerling

7.3. Niet thuis HW maken

8. Ouder betrekken

8.1. Leerproces

8.2. Absentie

8.3. Problemen

9. Absentiesysteem

9.1. Voorkomt schoolverlater

9.2. Positief benaderen

9.3. Ouders inzage geven

10. Betrokken directie

10.1. Ook werkzaam op de "werkvloer"

10.2. Veel contact met werknemers

11. Spreekuur

11.1. Vastgezette tijden bereikbaar voor leerling

11.2. Laagdrempelig

12. ICT loket

12.1. Snel handelen bij problemen

12.2. Loket voor leerlingen

13. Onderwijsassistenten

14. Creatieve LO lessen

14.1. Draagt bij aan de gezondheid

14.2. Geen hoge ouderbijdrage

15. Gezonde kantine

15.1. Geen junkfood

15.2. Themadagen voor extra stimulans

16. Begeleiding leerling

16.1. Huiswerkklas

16.2. Vertrouwenspersoon

16.2.1. Laagdrempelig

16.2.2. Leerling en werknemer

16.2.3. Anoniem

17. Structuur

17.1. Veiligheid

17.1.1. Pestprotocol

17.2. Leertaken

17.3. Duidelijke en eenduidige communicatie

18. Vakaanbod

18.1. Sportieve en culturele vakken

18.2. Vakoverstijgend onderwijs

19. Administratie

19.1. Receptie

19.2. Concierge

19.3. Secretaresse

20. Openbaar Voortgezet Onderwijs

20.1. VMBO-T, HAVO/VWO

20.2. Algemeen onderwijs

21. Vakgroepen

21.1. Regelmatig overleg

21.2. Samenwerking

21.3. Vakoverstijgend

22. Maximaal 20 leerlingen per klas

23. Kleurrijk

23.1. Kleurrijke inrichting van lokalen en aula

24. Samenwerken

25. Plezier

26. Gezonde kantine

26.1. Voorbeeldfunctie

27. Leering in het middelpunt