Activiteiten uitvoeren

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Activiteiten uitvoeren Door Mind Map: Activiteiten uitvoeren

1. Soorten bedrijfsprocessen

1.1. Primaire processen

1.1.1. Alle activiteiten waarvan de output bijdraagt aan het resultaat voor de klant

1.2. Sturende processen

1.2.1. Alle activiteiten die nodig zijn om de organisatie en de processen te kunnen besturen

1.3. Ondersteunende processen

1.3.1. Alle activiteiten die nodig zijn om het primaire proces te faciliteren

2. Een goede ondernemer heeft altijd:

2.1. Plannen klaar voor diverse senario's

2.2. Zit boven op zijn onderneming

2.3. Heeft kennis en ervaring in de branche waarin hij opereert

2.4. Straalt vertrouwen uit naar de buitenwereld

2.5. Heeft doorzettingsvermogen

2.6. Is realistisch

2.7. Kan goed plannen en organiseren

3. Het starten van een bedrijf

3.1. Om een bedrijf te starten moet je worden ingeschreven worden in de KvK

4. Bedrijfgegevens

4.1. Om informatie over een ander bedrijf te krijgen raadplegen bedrijven het handelsregister van de KvK

4.1.1. Je kan raadplegen:

4.1.1.1. Uitreksels

4.1.1.2. Concernrelaties

4.1.1.3. Jaarrekening

5. Inkoopproces;

5.1. Met slim inkopen kun je als bedrijf veel waarde toevoegen

5.2. Directe inkoopprocessen

5.3. Ondersteunende inkoopprocessen

5.4. Oriëntatie

5.5. Programma van eisen

5.6. Selectie van leveranciers

5.7. Aanvragen van offertes bij meerdere leveranciers

5.8. Onderhandelen met leveranciers over voorwaarden

5.9. Opstellen van een contract

5.10. Bestellen

5.11. Ontvangst goederen of diensten

5.12. inboeken in de goederenadministratie

5.13. betaling van factuur aan leverancier

5.14. Inboeken in de financiële administratie

6. Voorraad

6.1. Speculatieve voorraad

6.1.1. Inkopen wanneer de prijs van de grondstoffen laag zijn

6.2. Buffervoorraad

6.2.1. Aanvoer is niet gelijk aan afvoer

6.3. Just in Time(JIT)

6.3.1. Zo afgestemd dat er bijna geen voorraad is

7. Verkoopproces:

7.1. In de marketing spreek je wel van business to business wanneer bedrijven onderling zaken doen.

7.2. Concurrentieanalyse

7.3. Klantenanalyse

7.4. Promotieanalyse

7.5. Offertetraject

7.6. Onderhandelingstraject

7.7. Contractfase

7.8. Ontvangst bestelling

7.9. Versturen opdrachtbevestiging met verkoopvoorwaarde

7.10. De levering

7.11. Facturering

7.12. Ontvangst van de betaling

8. Financieren

8.1. Bank

8.2. Venture Capitalist

8.3. Crowdfunding

8.4. Kapitaalgoederen leasen

8.5. De beurs

8.6. Certificaten

9. Administratie

9.1. Administratie is controle

9.2. Bedrijfsadministratie

9.3. Balans

9.4. Eigenvermogen

9.5. Activa en Pasiva

9.6. Begroting

9.7. Winst- en verliesrekening

9.8. Jaarrekening

9.9. Boekhouder/Administrateur

9.10. Belasting betalen

9.11. Btw

9.12. Loonheffing

10. Bedrijfsprocessen

10.1. Een bedrijfsproces is een geordend geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende activiteiten waarbij input wordt omgezet in output, waarbij toegevoegde waarde gecreëerd wordt voor klanten met een specifiek doel.

10.2. Drie bassiskenmerken

10.2.1. Het proces heeft een begin en een eind met input en output

10.2.2. Een proces voegt waarde toe voor haar klant

10.2.3. Het proces is gericht op het resultaat voor haar klant

10.3. Analyseren van bedrijfsprocessen

10.3.1. Je beschrijft de in- en output van het proces en alle processtappen door middel van een processchema

10.3.2. je brengt de waardetoevoegingsproces in kaart van alle processtappen en bepaal je welke ondersteunende activiteiten nodig zijn om dit proces optimaal te voeden

10.3.3. Je gaat na wat het beoogde resultaat is voor de klant en ga je na wat de opleverspecificaties zijn, wat het kwaliteitsniveau is en wat bijvoorbeeld de waardebeleving is bij de klant

11. Primair proces

11.1. Zijn de kern activiteiten

11.2. Alle essentiële deelhandelingen noem je primaire functies

11.3. Alle primaire functies samen vormen het primair proces

12. 5 stappen in het primair proces

12.1. De ingaande logistiek

12.1.1. Er voor zorgen dat alle grondstoffen, halffabricaten, productiemiddelen en personeel op de juiste plek en juiste tijd aanwezig zijn.

12.2. Operaties

12.2.1. De transformatie naar eindproduct

12.3. De interne logistiek

12.3.1. Er voor zorgen dat het product op de juiste tijd op de juiste plek is tijdens het productieproces

12.4. Marketing en verkoop

12.5. Service en dienstverlening

12.5.1. Dienst verlening leid tot waardebeleving van de klant

13. Ondersteunende processen

13.1. We noemen de handelingen dien iet directe maken hebben met de totstandkoming van een product of dienst ondersteunende functies

13.2. Alle ondersteunende functies en bijhoorende processen kan je onthouden door 'COPAFIJH'

13.2.1. C=Communicatie

13.2.2. O=Onderzoek

13.2.3. P=Personeelszaken

13.2.4. A=Administratie

13.2.5. F=Financiën

13.2.6. I=Informatie

13.2.7. J=Juridische zaken

13.2.8. H=Huisvesting

14. Aansturen van mensen

14.1. Arbeid is enige factor die waarde kan toevoegen

14.2. Human Resource Management

14.2.1. Alles wat met te maken heeft met mensen in organisatie

15. Aansturen van processen

15.1. Effectiviteit heeft te maken met het feit of je als bedrijf datgene doet wat je beoogt te doen

15.2. Efficiëntie heeft te maken met de hoeveelheid inspanning, energie of geld die het kost om een bepaalde activiteit uit te voeren

16. 5 Sturingsniveaus

16.1. 1. Keten(voorbereidingsproces)

16.2. 2. Bedrijfsproces

16.3. 3. Werkproces

16.4. 4. Taak

16.5. 5. Handeling

17. Bedrijven structuren kan op:

17.1. De doelstelling van het bedrijf

17.2. De middelen die worden ingezet

17.3. De producten en/of diensten die het bedrijf levert

17.4. De markten waarop het bedrijf actief is

17.5. Processen in het bedrijf

17.6. Taken van medewerkers

17.7. Verantwoordelijkheden

17.8. Functies

18. 3 Basis vormen om een bedrijf te structuren:

18.1. Functioneel gericht

18.2. Productiegericht

18.3. Marktgericht