Activiteiten uitvoeren

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Activiteiten uitvoeren Door Mind Map: Activiteiten uitvoeren

1. Bedrijfsprocessen

1.1. Een bedrijfsproces is een geordend geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende activiteiten waarbij input wordt omgezet in output, waarbij toegevoegde waarde gecreëerd wordt voor klanten met een specifiek doel.

1.2. Drie bassiskenmerken

1.2.1. Het proces heeft een begin en een eind met input en output

1.2.2. Een proces voegt waarde toe voor haar klant

1.2.3. Het proces is gericht op het resultaat voor haar klant

1.3. Analyseren van bedrijfsprocessen

1.3.1. Je beschrijft de in- en output van het proces en alle processtappen door middel van een processchema

1.3.2. je brengt de waardetoevoegingsproces in kaart van alle processtappen en bepaal je welke ondersteunende activiteiten nodig zijn om dit proces optimaal te voeden

1.3.3. Je gaat na wat het beoogde resultaat is voor de klant en ga je na wat de opleverspecificaties zijn, wat het kwaliteitsniveau is en wat bijvoorbeeld de waardebeleving is bij de klant

2. Soorten bedrijfsprocessen

2.1. Primaire processen

2.1.1. Alle activiteiten waarvan de output bijdraagt aan het resultaat voor de klant

2.2. Sturende processen

2.2.1. Alle activiteiten die nodig zijn om de organisatie en de processen te kunnen besturen

2.3. Ondersteunende processen

2.3.1. Alle activiteiten die nodig zijn om het primaire proces te faciliteren

3. Primair proces

3.1. Zijn de kern activiteiten

3.2. Alle essentiële deelhandelingen noem je primaire functies

3.3. Alle primaire functies samen vormen het primair proces

4. 5 stappen in het primair proces

4.1. De ingaande logistiek

4.1.1. Er voor zorgen dat alle grondstoffen, halffabricaten, productiemiddelen en personeel op de juiste plek en juiste tijd aanwezig zijn.

4.2. Operaties

4.2.1. De transformatie naar eindproduct

4.3. De interne logistiek

4.3.1. Er voor zorgen dat het product op de juiste tijd op de juiste plek is tijdens het productieproces

4.4. Marketing en verkoop

4.5. Service en dienstverlening

4.5.1. Dienst verlening leid tot waardebeleving van de klant

5. Ondersteunende processen

5.1. We noemen de handelingen dien iet directe maken hebben met de totstandkoming van een product of dienst ondersteunende functies

5.2. Alle ondersteunende functies en bijhoorende processen kan je onthouden door 'COPAFIJH'

5.2.1. C=Communicatie

5.2.2. O=Onderzoek

5.2.3. P=Personeelszaken

5.2.4. A=Administratie

5.2.5. F=Financiën

5.2.6. I=Informatie

5.2.7. J=Juridische zaken

5.2.8. H=Huisvesting

6. Aansturen van mensen

6.1. Arbeid is enige factor die waarde kan toevoegen

6.2. Human Resource Management

6.2.1. Alles wat met te maken heeft met mensen in organisatie

7. Aansturen van processen

7.1. Effectiviteit heeft te maken met het feit of je als bedrijf datgene doet wat je beoogt te doen

7.2. Efficiëntie heeft te maken met de hoeveelheid inspanning, energie of geld die het kost om een bepaalde activiteit uit te voeren

8. 5 Sturingsniveaus

8.1. 1. Keten(voorbereidingsproces)

8.2. 2. Bedrijfsproces

8.3. 3. Werkproces

8.4. 4. Taak

8.5. 5. Handeling

9. Bedrijven structuren kan op:

9.1. De doelstelling van het bedrijf

9.2. De middelen die worden ingezet

9.3. De producten en/of diensten die het bedrijf levert

9.4. De markten waarop het bedrijf actief is

9.5. Processen in het bedrijf

9.6. Taken van medewerkers

9.7. Verantwoordelijkheden

9.8. Functies

10. 3 Basis vormen om een bedrijf te structuren:

10.1. Functioneel gericht

10.2. Productiegericht

10.3. Marktgericht

11. Een goede ondernemer heeft altijd:

11.1. Plannen klaar voor diverse senario's

11.2. Zit boven op zijn onderneming

11.3. Heeft kennis en ervaring in de branche waarin hij opereert

11.4. Straalt vertrouwen uit naar de buitenwereld

11.5. Heeft doorzettingsvermogen

11.6. Is realistisch

11.7. Kan goed plannen en organiseren

12. Het starten van een bedrijf

12.1. Om een bedrijf te starten moet je worden ingeschreven worden in de KvK

13. Bedrijfgegevens

13.1. Om informatie over een ander bedrijf te krijgen raadplegen bedrijven het handelsregister van de KvK

13.1.1. Je kan raadplegen:

13.1.1.1. Uitreksels

13.1.1.2. Concernrelaties

13.1.1.3. Jaarrekening

14. Inkoopproces;

14.1. Met slim inkopen kun je als bedrijf veel waarde toevoegen

14.2. Directe inkoopprocessen

14.3. Ondersteunende inkoopprocessen

14.4. Oriëntatie

14.5. Programma van eisen

14.6. Selectie van leveranciers

14.7. Aanvragen van offertes bij meerdere leveranciers

14.8. Onderhandelen met leveranciers over voorwaarden

14.9. Opstellen van een contract

14.10. Bestellen

14.11. Ontvangst goederen of diensten

14.12. inboeken in de goederenadministratie

14.13. betaling van factuur aan leverancier

14.14. Inboeken in de financiële administratie

15. Voorraad

15.1. Speculatieve voorraad

15.1.1. Inkopen wanneer de prijs van de grondstoffen laag zijn

15.2. Buffervoorraad

15.2.1. Aanvoer is niet gelijk aan afvoer

15.3. Just in Time(JIT)

15.3.1. Zo afgestemd dat er bijna geen voorraad is

16. Verkoopproces:

16.1. In de marketing spreek je wel van business to business wanneer bedrijven onderling zaken doen.

16.2. Concurrentieanalyse

16.3. Klantenanalyse

16.4. Promotieanalyse

16.5. Offertetraject

16.6. Onderhandelingstraject

16.7. Contractfase

16.8. Ontvangst bestelling

16.9. Versturen opdrachtbevestiging met verkoopvoorwaarde

16.10. De levering

16.11. Facturering

16.12. Ontvangst van de betaling

17. Financieren

17.1. Bank

17.2. Venture Capitalist

17.3. Crowdfunding

17.4. Kapitaalgoederen leasen

17.5. De beurs

17.6. Certificaten

18. Administratie

18.1. Administratie is controle

18.2. Bedrijfsadministratie

18.3. Balans

18.4. Eigenvermogen

18.5. Activa en Pasiva

18.6. Begroting

18.7. Winst- en verliesrekening

18.8. Jaarrekening

18.9. Boekhouder/Administrateur

18.10. Belasting betalen

18.11. Btw

18.12. Loonheffing