Wat is een bedrijf?

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Wat is een bedrijf? Door Mind Map: Wat is een bedrijf?

1. Organisatie

1.1. Blijvend menselijk samenwerkingsverband met een bepaald doel

2. Onderneming

2.1. Bedrijf met een winstoogmerk

3. Bedrijf

3.1. Een verzameling van mensen en middelen die producten en/of diensten produceert  en/of handel drijft

4. Bedrijfsfactoren

4.1. Primaire sector: de economische sector die grondstoffen en voedsel levert

4.2. Secundaire sector: industrie, verwerkt de grondstoffen uit de primaire sector.

4.3. Tertiaire sector: de commerciële dienstverlening. Bijvoorbeeld winkels, kappers, adviseurs.

4.4. Quartaire sector: de niet-commerciële  dienstverlening. (geen winstoogmerk

5. MKB (midden- en kleinbedrijf)

5.1. Klein bedrijf

5.1.1. Minder dan 50 medewerkers

5.1.2. Jaaromzet hoogstens 10 miljoen

5.1.3. Balanstotaal < of " aan 10 miljoen

5.1.3.1. Balanstotaal: Het totaal van alle bezittingen van een bedrijf.

5.2. Middelgroot bedrijf

5.2.1. Minder dan 250 werknemers

5.2.2. Jaaromzet van hoogstens 50 miljoen

5.2.3. Balanstotaal < of " aan 43 miljoen

5.2.3.1. Voldoet een bedrijf aan minimaal

6. Indirecte omgevingsfactoren

6.1. Demografische factoren:  De omvang en samenstelling van de bevolking

6.2. Technologische factoren: de wijze waarop werk wordt verricht. Er is hierbij sprake van continue verbetering

6.3. Economische factoren: de groei van het NI,IV en internationale economische ontwikkelingen

6.4. Milieufactoren: aandacht voor het milieu en het verantwoordelijk gebruik van grondstoffen

6.5. Politieke factoren: de invloed van de politiek en de wetgeving op een organisatie

6.6. Maatschappelijke factoren: normen en waarden

7. Directe omgevingsfactoren

7.1. Aandeelhouders

7.2. Management

7.3. Medewerkers

7.4. Ondernemersraad

8. Externe belanghebbenden

8.1. Leveranciers

8.2. Afnemers

8.3. Instanties

8.4. Vakbonden

8.5. Lobbygroepen

9. De winst van een bedrijf kan worden beïnvloed door 5 zaken

9.1. Macht van de leverancier

9.2. Macht van de afnemer

9.3. Mate waarin andere goederen verkrijgbaar zijn

9.4. Dreiging van nieuwe toetreders in de markt

9.5. Concurrentie van bedrijven binnen de markt

10. Belangrijke samenwerkingsvormen tussen bedrijven

10.1. Inkoopcombinatie

10.2. Franchise

10.3. Licentie

10.4. Agent (tussenpersoon)

10.5. Dealerorganisatie

10.6. Consignatie

10.7. Vrijwillig filiaalbedrijf

10.8. Joint venture

11. Natuurlijke personen

11.1. Eenmanszaak (volledig aansprakelijk)

11.1.1. Voordelen:

11.1.1.1. Lage kosten voor oprichting

11.1.1.2. Oprichten is eenvoudig

11.1.1.3. Eigenaar beslist alles

11.1.2. Nadelen:

11.1.2.1. Minder makkelijk vermogen aan te trekken

11.1.2.2. Hogere belasting op winst dan bij Vennootschappen

11.1.2.3. Onbeperkte aansprakelijkheid

11.2. VOF (eenmanszaak met meerdere eigenaren)

11.3. CV (zelfde als een vof maar deze heeft ook stille vennoten)

12. Rechtpersonen

12.1. BV (een of meerdere eigenaren die niet privé aansprakelijk zijn.)

12.1.1. Er moet minstens 0.01 euro ingelegd zijn

12.1.2. Moet worden ingeschreven bij de KvK

12.1.3. Akte van oprichting moet er worden opgesteld

12.2. NV (anonieme aandeelhouders, vrij verhandelbaar)

12.3. Stichting