Wat is een bedrijf?

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Wat is een bedrijf? Door Mind Map: Wat is een bedrijf?

1. Bedrijfsfactoren

1.1. Primaire sector: de economische sector die grondstoffen en voedsel levert

1.2. Secundaire sector: industrie, verwerkt de grondstoffen uit de primaire sector.

1.3. Tertiaire sector: de commerciële dienstverlening. Bijvoorbeeld winkels, kappers, adviseurs.

1.4. Quartaire sector: de niet-commerciële  dienstverlening. (geen winstoogmerk

2. MKB (midden- en kleinbedrijf)

2.1. Klein bedrijf

2.1.1. Minder dan 50 medewerkers

2.1.2. Jaaromzet hoogstens 10 miljoen

2.1.3. Balanstotaal < of " aan 10 miljoen

2.1.3.1. Balanstotaal: Het totaal van alle bezittingen van een bedrijf.

2.2. Middelgroot bedrijf

2.2.1. Minder dan 250 werknemers

2.2.2. Jaaromzet van hoogstens 50 miljoen

2.2.3. Balanstotaal < of " aan 43 miljoen

2.2.3.1. Voldoet een bedrijf aan minimaal

3. Indirecte omgevingsfactoren

3.1. Demografische factoren:  De omvang en samenstelling van de bevolking

3.2. Technologische factoren: de wijze waarop werk wordt verricht. Er is hierbij sprake van continue verbetering

3.3. Economische factoren: de groei van het NI,IV en internationale economische ontwikkelingen

3.4. Milieufactoren: aandacht voor het milieu en het verantwoordelijk gebruik van grondstoffen

3.5. Politieke factoren: de invloed van de politiek en de wetgeving op een organisatie

3.6. Maatschappelijke factoren: normen en waarden

4. Directe omgevingsfactoren

4.1. Aandeelhouders

4.2. Management

4.3. Medewerkers

4.4. Ondernemersraad

5. Natuurlijke personen

5.1. Eenmanszaak (volledig aansprakelijk)

5.1.1. Voordelen:

5.1.1.1. Lage kosten voor oprichting

5.1.1.2. Oprichten is eenvoudig

5.1.1.3. Eigenaar beslist alles

5.1.2. Nadelen:

5.1.2.1. Minder makkelijk vermogen aan te trekken

5.1.2.2. Hogere belasting op winst dan bij Vennootschappen

5.1.2.3. Onbeperkte aansprakelijkheid

5.2. VOF (eenmanszaak met meerdere eigenaren)

5.3. CV (zelfde als een vof maar deze heeft ook stille vennoten)

6. Rechtpersonen

6.1. BV (een of meerdere eigenaren die niet privé aansprakelijk zijn.)

6.1.1. Er moet minstens 0.01 euro ingelegd zijn

6.1.2. Moet worden ingeschreven bij de KvK

6.1.3. Akte van oprichting moet er worden opgesteld

6.2. NV (anonieme aandeelhouders, vrij verhandelbaar)

6.3. Stichting

7. Organisatie

7.1. Blijvend menselijk samenwerkingsverband met een bepaald doel

8. Onderneming

8.1. Bedrijf met een winstoogmerk

9. Bedrijf

9.1. Een verzameling van mensen en middelen die producten en/of diensten produceert  en/of handel drijft

10. Externe belanghebbenden

10.1. Leveranciers

10.2. Afnemers

10.3. Instanties

10.4. Vakbonden

10.5. Lobbygroepen

11. De winst van een bedrijf kan worden beïnvloed door 5 zaken

11.1. Macht van de leverancier

11.2. Macht van de afnemer

11.3. Mate waarin andere goederen verkrijgbaar zijn

11.4. Dreiging van nieuwe toetreders in de markt

11.5. Concurrentie van bedrijven binnen de markt

12. Belangrijke samenwerkingsvormen tussen bedrijven

12.1. Inkoopcombinatie

12.2. Franchise

12.3. Licentie

12.4. Agent (tussenpersoon)

12.5. Dealerorganisatie

12.6. Consignatie

12.7. Vrijwillig filiaalbedrijf

12.8. Joint venture