Hoofdstuk 1. Wat is een bedrijf?

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Hoofdstuk 1. Wat is een bedrijf? Door Mind Map: Hoofdstuk 1. Wat is een bedrijf?

1. Bedrijven

1.1. Sectoren

1.1.1. Primair

1.1.1.1. Grondstoffen&voedsel

1.1.2. Secundair

1.1.2.1. Industrie

1.1.3. Tertaire

1.1.3.1. Commerciële dienstverlening

1.1.4. Quartair

1.1.4.1. niet commerciële dienstverlening

1.2. Bedrijfssoorten

1.2.1. Profit

1.2.1.1. Winst is doel

1.2.1.1.1. LG

1.2.1.1.2. Coca-Cola

1.2.2. Non-profit

1.2.2.1. Activiteiten zijn doel

1.2.2.1.1. Unicef

1.2.2.1.2. Rode kruis

1.2.3. MKB

1.2.3.1. Chinees om de hoek

1.2.3.2. Bloemenwinkel

1.2.4. Grote bedrijven

1.2.4.1. Philips

1.2.4.2. Albert Heijn

1.2.5. Private bedrijven

1.2.5.1. geen overheidsorganisaties

1.2.6. Publieke bedrijven

1.2.6.1. overheidsorganisaties

2. Omgevingsfactoren

2.1. Indirecte omgevingsfactoren

2.1.1. Demografische factoren

2.1.1.1. Omgang en samenstelling bevolking

2.1.2. Technologische factoren

2.1.2.1. productiemethode en innovaties van goederen en diensten

2.1.3. Economische factoren

2.1.3.1. Nationaal inkomen, inkomensverdeling en internationale economische ontwikkelingen

2.1.4. Milieufactoren

2.1.4.1. aandacht voor het milieu en verantwoordelijk gebruik van grondstoffen

2.1.5. Politieke factoren

2.1.5.1. invloed van de politiek en wetgeving

2.1.6. Maatschappelijke factoren

2.1.6.1. Normen en waarden, veranderende behoeftes

2.2. Directe omgevingsfactoren

2.2.1. Interne stakeholders

2.2.1.1. Aandeelhouders

2.2.1.2. Management

2.2.1.3. Medewerkers

2.2.1.4. Ondernemingsraad

2.2.2. Externe stakeholders

2.2.2.1. Leveranciers

2.2.2.2. Afnemers

2.2.2.3. Instanties

2.2.2.4. Vakbonden

2.2.2.5. Lobbygroepen

3. Markt

3.1. Marktstructuur

3.2. Marktomvang

3.3. Marktgroei

4. Bedrijfskolom

4.1. Intergratie

4.2. Differentiatie

4.3. Parallellisatie

4.4. Specialisatie

5. Samenwerking bedrijven

5.1. Branche

5.1.1. Alle bedrijven die actief zijn in een bepaalde producten of diensten

5.2. Brancheorganisaties

5.2.1. Een bundeling van bedrijven uit één branche

5.3. Bedrijfstak

5.3.1. Een verzamelnaam voor een groep bedrijven/organisaties binnen één bepaalde branche

5.3.2. Vijfkrachtenmodel van Porter

5.3.2.1. Bedreiging van toetrederes

5.3.2.2. Concurrentie-intesiteit

5.3.2.3. Macht van afnemers

5.3.2.4. Macht van toeleveranciers

5.3.2.5. Bedreiging van substituten

5.4. Samenwerkingsvormen

5.4.1. Inkoopcombinaties

5.4.2. Vrijwillig filiaalbedrijf

5.4.3. Franchise

5.4.4. Licentie

5.4.5. Dealerorganisaties

5.4.6. Consignatie

5.4.7. Concessionair

5.4.8. Joint venture

5.4.9. Agent

5.4.10. Commisionair