Mijn ideale school

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Mijn ideale school Door Mind Map: Mijn ideale school

1. Niveau's

1.1. Vaste vakken

1.1.1. Vaklessen

1.1.2. Tweede vreemde taal: Duits of Frans

1.1.3. Biologie

1.1.4. Natuur- en scheikunde

1.1.5. Mens en maatschappijleer

1.1.6. Wiskunde/Rekenen

1.1.7. Sport

1.1.8. Engels

1.1.9. ICT

1.1.10. Nederlands

1.1.11. Geschiedenis

1.1.12. Mentorles

1.1.13. VMBO

1.1.13.1. Theoretische leerweg

1.1.13.2. Kaderberoepsgerichte leerweg

1.1.13.3. Gemengde leerweg

1.1.13.4. Beroepsgerichte leerweg

1.1.14. LWOO

1.1.15. Leerwerktraject

1.1.16. VMBO HGL (vmbo GL + mbo 4)

1.2. Doorstroommogelijkheden

1.3. MBO

1.3.1. Praktijklessen

1.3.2. Dierverzorging

1.3.3. Loonwerk

1.3.4. Voeding

1.3.5. Dierenartsassistente

1.3.6. Veehouderij

1.3.7. Paardenhouderij

1.3.8. Design en Styling

1.3.9. Natuur en groene ruimte

1.3.10. Vaklessen

2. Soort school

2.1. MBO

2.1.1. diverse groen-opleidingen

2.2. Voortgezet onderwijs

2.2.1. VMBO en VMBO-HGL

2.3. Openbare scholengemeenschapl

2.4. AOC

3. Zorg (Passend Onderwijs)

3.1. Dyslexie- en dyscalculiecoach

3.2. Zorgadviesteam

3.2.1. begeleiding voor de leraren/mentoren

3.2.2. Psycholoog (parttime/extern)

3.2.3. Leerlingbegeleider

3.2.3.1. VMBO

3.2.3.2. VMBO-HGL

3.2.4. Maatschappelijk werker (parttime/extern)

3.2.5. Mentoren

3.2.6. Orthopedagoog (parttime/extern)

3.3. Contact met de ouders vanuit de mentoren

3.4. MTR

3.5. Vertrouwenspersonen (min. 4)

3.6. Afdelingsleiders

3.7. Mentoren

3.8. Aanbod trainingen (weerbaarheid/sociale vaardigheden)

4. Organisatie

4.1. Ondersteunend personeel

4.1.1. stagiaires

4.1.2. Decaan  elke afdeling

4.1.3. Concierges

4.1.4. Onderwijsassistent(e) OLC

4.1.5. Beveiliging

4.1.6. Secretariaat

4.2. Leerlingenraad/medezeggenschapsraad

4.3. Ouderraad

4.4. Bestuur

4.4.1. Directeur

4.4.1.1. Afdelingsleider VMBO

4.4.1.2. Afdelingsleider MBO

4.4.1.3. Afdelingsleider VMBO-HGL

4.5. Onderwijzend personeel

4.5.1. docenten

4.5.1.1. Gastdocente(n)

4.5.1.2. Fulltime en parttime docenten

4.5.2. Onderwijsassistentes

5. Inrichting school

5.1. Volgens de richtlijnen qua veiligheid van de brandweer.

5.2. Overal goede Wifi

5.3. Buitenterrein

5.3.1. Schoolplein

5.3.2. Praktijkruimtes Groen + Veehouderij + Paardenhouderij

5.3.2.1. Ruimte voor de dieren en planten

5.4. Algemene ruimtes

5.4.1. Gangen

5.4.2. OLC

5.4.3. Extra werkruimtes met computers

5.5. Lerarenruimte

5.5.1. Lerarenwerkplekken

5.5.2. Vergaderruimte

5.5.3. Meet en Greet ruimte voor de leerlingen/studenten als zij een leraar willen ontmoeten wanneer zij geen les hebben van deze docent.

5.6. Lokalen

5.6.1. Praktijkruimtes  mbo

5.6.2. Lokalen komen uit op een open ruimte, waar werkplekken zijn voor de leerlingen/studenten

5.6.3. Digitale materialen zoals SMART-borden en beamers etc. in elk lokaal aanwezig.

5.6.4. Veel licht en ruimte

5.7. Kantine

5.7.1. Aparte ruimte voor de docenten

5.7.2. Gezond eten promoten

5.7.3. Relaxplek voor leerlingen/studenten, loungebanken en genoeg tafels en stoelen

6. Belangrijke verplichtingen voor de studenten

6.1. Mobiele telefoons alleen toegestaan wanneer dit nodig is in de les, anders moeten zij niet in het zicht zijn.

6.2. Keuzevakken per jaar maakt de student/leerling 1 keuze

6.2.1. Drama

6.2.2. Religie

6.2.3. Cultuurprogramma

6.2.4. Talen (Spaans/Italiaans etc.)

6.2.5. Extra Sportprogramma

6.3. Alcoholvrije school

6.4. Roken is verboden, alleen buiten de aangegeven lijn toegestaan

6.5. Excursies m.b.t. praktijklessen

6.6. Stage(s) minstens eenmaal in de opleiding

7. Belangrijke speerpunten

7.1. Respect voor mens, dier en planten! Het is een groene school, dus dat is een belangrijk punt.

7.2. Talentenprogramma

7.3. Onderwijs bieden met virtuele ondersteuning (onderwijs van nu)

7.4. Samenwerkingen en de school proberen te verbinden

7.5. Belangrijk om de leerlingen/studenten te boeien en vooral uit te dagen zich te ontwikkelen

7.6. Veiligheid en samenhorigheid

7.7. Anti-pestbeleid

7.8. Iedere student/leerling is uniek en daar moet ook passend onderwijs aan worden gegeven

7.8.1. Traject op maat, wanneer student of leerling vast komt te lopen